Hjem > Produktregister > Adda BP

Adda BP Tilsetningsstoffer til tørrbetong

ADDA BP er et stabiliserende tilsetningsstoff til tørrbetong.

ADDA BP er et overflateaktivt middel, som virker dispergerende på finstoffinnholdet i betongen. ADDA BP gjør betongen pakningsvillig, og betongproduktene får derved en tettere og penere overflate. Normalt økes trykkstyrken fra 10% - 20%. Bruk av ADDA BP tillater lavere sementinnhold og større steinmengde som gir god økonomi og sterke produkter.

Dispergeringen gir større homogenitet og nedsetter vannbehovet. ADDA BP gir en tett, lys overflate og minsker risikoen for utblomstringer.

Bruksområder

ADDA BP brukes til plastifisering, hvor sement inngår som bindemiddel, og til alle typer betongvarer som avformes i fersk tilstand.

Bruksanvisning

ADDA BP kan tilsettes sammen med blandevannet, men bør tilsettes betongen etter dosering av vann og før andre tilsetningsstoffer. Må ikke tilsettes tørre materialer. Normaldosering er 0,4% av sementvekten, men doseringsområdet er fra 0,2% til 0,8% av sementvekten avhengig av betongtype og tilslag. Overdosering retarderer betongen.

Ønsket virkning bør understøttes av en prøveblanding, idet følgende parametre har innflytelse på forbruket:

  • sementtype
  • tilslagets egenskaper
  • blandetid og metode
  • betongtemperatur
  • v/c-forhold
  • øvrige additiver
  • komprimeringsmetode
Produktblad Sikkerhetsdatablad

Teknisk info

Brukstemperatur:
Minimum +5°C

Holdbarhet:
Bør lagres i temperaturer mellom +10°C til +25°C i en lukket plast- eller ståltank. Fat kan frostsprenges. Frosset produkt kan anvendes etter langsom opptining og lett omrøring i romtemperatur. Ved lagring i originalemballasje og ved foreskreven tempe

Webmaster: To The Point Webdesign