Hjem > Produktregister > Adda Ildfast Mørtel

Adda Ildfast Mørtel Støp/mørtel

Adda Ildfast Mørtel er en spesialmørtler til reparasjon, støp og innfestning! Den kan brukes som tørrmørtel til innmuring av røykrør - pussing av brannmur - muring av ildsteder, piper m.m

Bruksområder

Adda Ildfast Mørtel er en sementbasert tørrmørtel med høy varme-bestandighet som benyttes til innmuring av røykrør, pussing av brann-mur, muring av ildsteder, piper m.m.

Bruksanvisning

Forarbeid:

Flaten må være fri for løse partikler, støv, fett m.m. Sugende flater for-vannes, men unngå vannfilm på overflaten når mørtelen påføres.

Blanding:

Mindre mengder kan blandes for hånd. Større mengder blandes med drill og blandevisp, eventuelt i mørtelblander. Hell først rent vann i blande-karet, deretter Ildfast Mørtel. Bruk ca 3,8 liter vann

til 20 kg mørtel. Bland til jevn, klumpfri masse, blandetid ca. 3 minutter.

Herding:

Adda Ildfast Mørtel legges ut, eller trekkes på med murskje, stål- eller trebrett. Legges på i min. 15 mm tykkelse. Utblandet masse må benyttes innen 1 time. Ikke spe på med mer vann når mørtelen

begynner å størkne. Anvendes helst ved temperaturer over +8oC, og aldri under +2oC de første 48 timer. I tørt klima og på spesielt sugende

underlag er det en fordel å ettervanne massen noen dager.  Adda Ildfast Mørtel bør herde i noen dager før ildstedet tas i bruk. Redskap rengjøres med vann.

Blandingsforhold: 3,8 liter vann pr 20 kg sekk.

Brukstid: 60-90 minutter.

Rengjøring: Umiddelbart med vann. Eldre mørtelrester fjernes med UNIRENS PLUSS.

Emballasje: 20 kg sekk.

Lagring: 6 mndr. ved tørr lagring i uåpnet emballasje.

 

Produktblad Sikkerhetsdatablad

Teknisk info

Brukstid:
60-90 minutter.

Brukstemperatur:
Anvendes helst ved temperaturer over +8 grader og aldri under +2 grader de første 48 timer.

Holdbarhet:
6 mndr. ved tørr lagring i uåpnet emballasje.

Webmaster: To The Point Webdesign