Adda L Luftinnførende stoffer

ADDA L er et vinsolharpiksbasert luftporedannende tilsetningsstoff. ADDA L er godkjent i klasse L, i henhold til NBR nr. 1, av Sintef avd. Konstruksjoner og betong.

Når ADDA L tilsettes betongen, utvikles et luftporesystem som medvirker til å sikre betongens frostbestandighet. Luftinnholdet virker også svakt plastiserende. Luftporesystemets struktur og stabilitet påvirkes imidlertid ikke bare av det anvendte luftporedannende tilsetningsstoff, faktorer som fillerinnhold, sandkvalitet, v/c-tall og andre betongtilsetningsmidler påvirker også resultatet. ADDA L kan brukes sammen med andre tilsetningsstoffer, for eksempel plastiserende tilsetningsstoff som ikke inneholder skumdemper. Siden visse kombinasjoner reduserer ADDA L’s luftporedannende egenskaper, bør alltid en prøve med kontroll av oppnådd luftporeinnhold gjøres. Vi anbefaler ADDA SP / FS som vannreduserende middel ved fremstilling av frostbestandig betong.

ADDA L gir en ensartet betongkvalitet med jevn fordeling av sementlim og tilslag uten separasjon. Det gir en mer vanntett og frostbestandig betong som også får bedre plastisitet og bearbeiderlighet. Bruk av ADDA L gir vanninnsparing og mindre svinn. Stabile mikroluftporer gir 2-4% jevnfordelt tilleggsluft. ADDA L inneholder ingen klorider.

Bruksområder

ADDA L brukes til fremstilling av betong hvor det kreves et etablert luftporesystem i den herdede betongen. Et velutviklet luftporesystem øker betongens bestandighet i aggressive miljøer og ved frost / tinesykluser spesielt i nærvær av klorider. Forhøyet luftinnhold motvirker normalt separasjonstendenser og forbedrer betongens bearbeiderlighet. Krav til forhøyet luftinnhold stilles bl.a. ved konstruksjon av kaier, bropeler, broer, vei-og flyplassdekker og veikantstein.

Bruksanvisning

Ved proporsjoneringen er det viktig å vite at det forhøyede luftinnholdet normalt medfører en trykkstyrkereduksjon. Dosering for å oppnå ønsket luftinnhold bestemmes gjennom prøving med de aktuelle delmaterialer. Anbefalt dosering er 0,01 – 0,08% av sementvekten. Når det brukes P-30 sement, silika eller et vannreduserende tilsetningsstoff som ADDA SP eller ADDA FS, økes normalt doseringen noe for å holde et uforandret luftinnhold. For utvikling av et stabilt luftporesystem og jevnt luftinnhold ved gjentatte produksjoner kreves en effektiv blanding. Forlenget blandetid anbefales.

ADDA L tilsettes med fordel sammen med blandevannet. Ved dosering av ADDA L etter øvrige delmaterialer kreves lengre blandingstid. Unngå å dosere direkte på sementen. ADDA L kan blandes ubegrenset med vann.

Produktblad Sikkerhetsdatablad

Teknisk info

Brukstemperatur:
Minimum +5°C

Holdbarhet:
Lagres frostfritt i 1 år

Webmaster: To The Point Webdesign