Hjem > Produktregister > Adda Luftdemper K

Adda Luftdemper K Luftdempende stoffer

ADDA LUFTDEMPER K er et flytende luftutdrivende tilsetningsstoff for betong og mørtel. Når ADDA LUFTDEMPER K reduserer luftinnholdet i betongen eller mørtelen, vil sluttstyrken øke. ADDA LUFTDEMPER K har en raskere effekt jo mer flytende betongen er.

Bruksområder

ADDA LUFTDEMPER K brukes hvor man har behov for reduksjon av luftinnholdet i betong eller mørtel.

Bruksanvisning

Doseringen er avhengig av tilslagets evne til å tilføre luft, tilslagets mineralske opprinnelse og maskintype. Doseringsanbefaling er mellom 0,1 – 0,5% av sementvekten. Prøveblanding er nødvendig. Vann og tilsetningsstoffer tilsettes før ADDA-LUFTDEMPER K doseres. Må ikke doseres på tørre materialer. Teknisk info Brukstemperatur: Minimum +5°C Holdbarhet: I uåpnet emballasje inntil 1 år. Væsken tåler frost.

Produktblad

Teknisk info

Webmaster: To The Point Webdesign