Adda P Plastifiserende stoffer

ADDA P er basert på lignosulfonater og har en vannreduserende / plastiserende og dispergerende virkning. Den gir en økonomisk fordelaktig betong. Den reduserer betongens vannbehov og gir en vesentlig økning av støpeligheten. Redusert vannbehov gir også redusert sementbehov. Mindre sementpasta kan kreve en justering av tilslaget. ADDA P reduserer betongens vannbehov med inntil 15%.

ADDA P inneholder skumdemper som kan bevirke en mindre stabil luft. Kombinasjon med ADDA L eller Micro-Air og våre melaminbaserte superplastiserende stoffer gir en kontrollert og stabil luft.

ADDA P er blandbar med våre superplastifiserende, akselererende og retarderende stoffer. Det er vanlig å tilsette superplast sammen med ADDA P til betongen for å oppnå en økt flyteffekt.

For å oppnå tidligfasthet anbefales den kloridfrie ADDA A. ADDA P brukes ofte sammen med silika, som reduserer stoffets retarderende effekt.

ADDA P dispergerer sementkornene slik at hydratasjonsgraden øker, og den øker trykkstyrken noe med konstant v/c-tall.

Bruksområder

ADDA P brukes til plasstøpt betong, prefabrikert betong og høyfast betong.

Bruksanvisning

ADDA P doseres sammen med, eller rett etter blandevannet. Superplast tilsettes normalt etter ADDA P. Doseres fra 0,4% til 1,2% med en normaldosering på 0,6% av sementvekten. Silika krever i tillegg en dosering av ADDA P på 4% av silikavekten for å beholde samme støpelighet som en betong uten silikatilsetning.

I tørrstøp (v/c-tall< 0,45) kan ADDA P doseres inntil 1% av sementvekten uten fare for separasjon. Bløtstøp (v/c-tall 0,60) øker muligheten for separasjon og vannutskillelse. Doseringen av ADDA P bør holdes under 0,8% av sementvekten. Høyere v/c-tall gir lengre bearbeidelsestid og senere herding. Doseringsmengden kan variere noe etter sementtype og tilslagskurve.

ADDA P tilsettes enkelt med vårt doseringsapparat. Dette leveres i to ulike størrelser som passer for dosering til stasjonær blander eller automixer. Måleglass med magnetventil kan leveres for visuell kontroll.

Produktblad Sikkerhetsdatablad

Teknisk info

Brukstemperatur:
Minimum +5°C

Forbruk:
0,4% - 1,2% av sementvekten

Holdbarhet:
Bør lagres i temperaturer mellom +5°C til +25°C i en lukket plast- eller ståltank. Fat kan frostsprenges. Frosset produkt kan anvendes etter langsom opptining og lett omrøring i romtemperatur. Ved lagring i originalemballasje og ved foreskreven temperatur

Webmaster: To The Point Webdesign