Adda R Retarderende stoffer

ADDA R er et størkningsretarderende tilsetningsstoff basert hovedsakelig på hydroksy-karboksylsyresalter i løsning. ADDA R øker tiden en betong eller mørtel er bearbeiderlig, men påvirker sluttfastheten lite ved konstant v/c-tall.

ADDA R er godkjent i henhold til Norsk Standard 3420. Den er også godkjent av SINTEF-Konstruksjoner og betong i klasse R 1 i henhold til NBR nr.1.

ADDA R forlenger tiden for størkningsprosessens begynnelse. Normalt retarderes betongen mellom 1 og 24 timer og virker proporsjonalt med tilsatt mengde. ADDA R er meget vannreduserende og muliggjør ca. 27% trykkstyrkeøkning i henhold til SINTEF. Trykkstyrkeøkningen skjer ved redusert vannbehov og konstant synk. Det oppnås en bedre kjemisk utnyttelse av sementen.

Bruksområder

ADDA R kan benyttes:

 • overalt hvor man ønsker en forsinkning av størkningstiden og en lett bearbeiderlig, homogen betong
 • ved lange transporter (ADDA R kan også tilsettes av sjåføren under transport med trommelbil dersom det skulle skje et uønsket opphold pga. punktering eller liknende)
 • ved høye temperaturer om sommeren
 • ved armerte konstruksjoner som ønskes støpt i et, f.eks basseng av ulik art, sisterner o.l.
 • ved brokonstruksjoner, maskinfundamenter, demninger, kaianlegg, kraftverk o.l.
 • ved utstøpning av grunnmurer, garasjer o.l.
 • ved pumpebetong, for å unngå propper, separasjoner eller skumdannelse
 • for selvbyggere som gjerne arbeider om kvelden
 • for muring eller puss med sementmørtel eller mursement på varme dager for å holde mørtelen bearbeiderlig i lengre tid
 • tilvirkning av frostbestandig betong

Bruksanvisning

ADDA R tilsettes helst sammen med blandevannet. Maksimal dosering er 1,2% av sementvekten. For å lette doseringen ved små doseringer kan stoffet fortynnes med vann, f.eks 1:9. 1 l av den oppblandede væske motsvarer da 100 gr konsentrat eller 0,25% i forhold til 1 sekk sement. Blandevannet reduseres med ca 10%. Da ADDA R-tilsetningen til betong øker trykkfastheten med 20-30%, kan om ønskes, sementmengden nedsettes. Retarderingen av størkningsprosessen avhenger av blandingen, tilslag, sement, vann, temperatur og tid. Forforsøk bør gjøres.

Som veiledende tall for doseringen anføres følgende:

 • 0,25% av sementvekten gir 1-2 dobbelt størkningstidsforlengelse
 • 0,35% av sementvekten gir 2-3 dobbelt størkningstidsforlengelse
 • 0,45% av sementvekten gir 3-4 dobbelt størkningstidsforlengelse 
 • 0,60% av sementvekten gir 4-8 dobbelt størkningstidsforlengelse
Produktblad

Teknisk info

Brukstemperatur:
Minimum +5°C

Holdbarhet:
Lagres frostfritt i 1 år

Webmaster: To The Point Webdesign