Hjem > Produktregister > Adda TB

Adda TB Tilsetningsstoffer til tørrbetong

ADDA TB er et stabiliserende tilsetningsstoff til tørrbetong.

ADDA TB gjør betongen pakningsvillig, og betongproduktene får derved en tettere og penere overflate. Normalt økes trykkstyrken fra 10% til 20%.

Bruk av ADDA TB tillater lavere sementinnhold og større steinmengde som gir god økonomi og sterke produkter. ADDA TB er et overflateaktivt middel som virker dispergerende på finstoffinnholdet. Overtrykksstempelet til en tørrpresset betong slipper lettere fordi betongen holder bedre sammen. Dårlig vibrering gir høyst varierende og ujevn kvalitet på det ferdige produkt. Ved tilsetning av ADDA TB stabiliseres betongen på en slik måte at selv en mindre god vibrering kan gi et kvalitetsmessig godt resultat. De grove kornene i betongen pakker seg bedre sammen slik at finstoffet presses ut og gir en pen og tett overflate. Vrakprosenten blir redusert.

Bruksområder

ADDA TB brukes for å øke initialfastheten i betong som avformes i fersk tilstand, f.eks belegningsstein, kantstein, heller, blokk og takstein.

Bruksanvisning

ADDA TB kan tilsettes sammen med blandevannet, men bør tilsettes betongen etter dosering av vann og før andre tilsetningsstoffer. Må ikke tilsettes tørre materialer. Normaldosering er 0,4% av sementvekten, men doseringsområdet er fra 0,2% til 1,9% av sementvekten avhengig av betongtype og tilslag. Overdosering retarderer betongen.

Ønsket virkning bør understøttes av en prøveblanding, idet følgende parametre har innflytelse på forbruket:

  • sementtype 
  • tilslagets egenskaper 
  • betongtemperatur 
  •  v/c-forhold
Produktblad Sikkerhetsdatablad

Teknisk info

Brukstemperatur:
Minimum +5°C

Holdbarhet:
Bør lagres i temperaturer mellom +5°C til +25°C i en lukket plast- eller ståltank. Fat kan frostsprenges. Frosset produkt kan anvendes etter langsom opptining og lett omrøring i romtemperatur. Ved lagring i originalemballasje og ved foreskreven temperatur

Webmaster: To The Point Webdesign