Hjem > Produktregister > Briljant Fiberflyt

Briljant Fiberflyt Avrettingsmasser

BRILJANT FIBERFLYT er en selvjevnende, hurtigherdende, varmefordelende og fiberarmert flytsparkel med høy trykkstyrke. Den er utmerket for rehabilitering og baderom med eller uten varmekabler. Anbefalt tykkelse opp til 40 mm.

Bruksområder

Bruksområde:
Inne, gulv, våtrom, tørre rom, varmegulv. Rehab. masse for oppretting av gamle og nye gulv. Sparkel på gulv med større belastninger; som f.eks. sykehus, skoler o.l. Kan også brukes til å bygge fall mot sluk.

Underlag:
Betong, gips, treverk, sponplater, gamle fliser.
 

Bruksanvisning

Forarbeid:

Underlaget skal være rengjort, støvsuget og fritt for fett, olje og vann. Flaten skal primes
med BRILJANT PRIMER for å gi god vedheft. Sparkling på spon og tre krever Fibermat plastnett lagt med primeren, eller armeringsnett. Betong og sementpuss primes med BRILJANT PRIMER blandet 1:2 med vann. Andre typer underlag, som for eksempel gipsplater, treverk, sponplater og keramiske fliser primes med ufortynnet BRILJANT PRIMER. BRILJANT FIBERFLYT skal beskyttes mot oppstigende fukt i kjellergulv. Primingen må
være tørr før sparklingen begynner, også mellom hvert lag med avrettingsmasse.

Blandingsforhold:

BRILJANT FIBERFLYT drysses i max 3,3 liter rent vann pr 20 kg sekk, og blandes med drill og visp i 2-3 min. til alle klumper er borte. La massen stå i 2 min. og visp opp på nytt. Ved bygging av fall reduseres vannmengden til ca 2,8 liter pr. sekk. Max. vanntilsetning skal ikke overskrides.

Vernetiltak: (Se HMS datablad for ytterligere informasjon).

Påføring: BRILJANT FIBERFLYT kan benyttes som ubrennbart materiale til å bygge kabelens underhøyde mellom eksisterende gulv og varmekabel. Undersøk på forhånd hva som kreves av din kabeltype i henhold til underlaget. Kablene må festes forsvarlig slik at de ikke forskyver seg under sparklingen. NB! Utlegging av varmekabel skal alltid utføres av autorisert installatør. Massen helles utover gulvet og jevnes med en bred stålsparkel eller piggrulle. Massen er tregtflytende og må hjelpes på plass. Temperaturen ved utlegging skal være minst +8°C på gulvet og ikke komme under +2°C de første dagene. Unngå trekk på massen, dvs. steng dører og vinduer de første 2 døgn. Sterk oppvarming den første tiden etter utlegging bør unngås. Anbefalt tykkelse opp til 40 mm. På sviktende underlag anbefales en generell minimumstykkelse på 20 mm, og Fibermat plastnett eller armeringsnett skal benyttes.

BRILJANT FIBERFLYT må ligge tørt og krever godkjent påstrykningsmembran OVER massen i våtrom.

Rengjøring:

Umiddelbart med vann.


 

Briljant Fiberflyt
Produktblad Sikkerhetsdatablad

Teknisk info

Tørketid:
Gangbar etter ca. 4 timer.

Brukstid:
Ferdig masse må brukes innen 20 minutter. Masse som har begynt å herde i blandekaret må ikke blandes opp med mer vann.

Brukstemperatur:
Ned til + 8 °C i luft/underlag.

Forbruk:
Ca. 1,7 kg tørr masse pr mm pr m2. Dvs. 1,7 kg gir 1 l ferdigblandet masse som dekker 1 mm pr. m2.

Holdbarhet:
6 mndr. fra produksjonsdato ved tørr lagring i uåpnet emballasje.

Webmaster: To The Point Webdesign