Hjem > Produktregister > Daracem F

Daracem F Plastifiserende stoffer

DARACEM F er et melaminbasert høy-effektivt tilsetningsstoff.

DARACEM F reduserer ikke vannets overflatespenning og er derfor ikke luftinnførende i betongen. Betong med stabilt luftinnhold oppnås best ved bruk av ADDA L eller liknende vinsolharpiksbaserte luftinnførende tilsetningsstoffer.

DARACEM F øker betongens stabilitet hvilket innebærer at så vel vannseparasjon som steinsegregasjon minsker. Dette er avgjørende egenskaper når produktet brukes til fremstilling av flytbetong med høyere konsistens enn 20 cm slump.

DARACEM F virker akselererende på ettdøgnsfastheten. Ønskes en akselerert herding, for eksempel ved lave temperaturer, kan ADDA A brukes sammen med DARACEM F i utgangsbetongen. Ønskes en lengre bearbeidingstid enn normalt, kan retarder, for eksempel ADDA R, benyttes. Derved forlenges så vel vibreringstiden som den tid betongen beholder sin flytkonsistens.

Ved bruk av DARACEM F i flytbetong, med samme v/c-tall som 0-betongen, økes trykkfastheten ved 1 døgn med ca 20%, mens 28-døgnsfastheten er uforandret. Ved minst 1% dosering utnyttes den vannreduserende effekten helt slik at ettdøgnsfastheten vil kunne øke ca 100%, og 28-døgnsfastheten øker i området 25 – 50% avhengig av hvilken betongtype som benyttes.

Bruksområder

DARACEM F brukes ved produksjon av betong og flytbetong.

DARACEM F brukes som vannreduksjonsmiddel når det stilles krav til rask størkning og høy tidlig- og sluttfasthet, for eksempel ved gulvstøp, til reparasjon av sterkt trafikkerte bruer, kortere avspenningsstid på betongelementer og for å erstatte varmherding. Ved en kombinasjon av disse alternativene kan så vel konsistensforbedring som styrkeøkning oppnås.

Bruksanvisning

DARACEM F tilsettes betongen etter blandevannet. Optimal effekt oppnås dersom tørrbetongen blandes noen sekunder sammen med vannet før DARACEM F doseres. Noen ekstra blandetid behøves ikke. DARACEM F skal ikke slås i direkte over sementen. Betong med DARACEM F skal forprøves.

DARACEM F oppløses i blandevannet. Den adsorberes på sement- og silikakornene og gir en smørende film. Denne filmen virker slik at de enkelte kornene støtes fra hverandre (dispergerer). For å skape denne filmen kreves en minimumsdosering på 0,3% av sementvekten. Økt dosering gir økt effekt og økt varighet av effekten).

For å lette bruken av DARACEM F 35%-ig vare kan denne blandes med 40 vekt% vann slik at DARACEM F 25% oppnås. (100 liter 35% DARACEM F tilsettes 48 liter vann).

Produktblad

Teknisk info

Brukstemperatur:
Minimum +5°C

Forbruk:
1% - 2,5% av sementvekten

Holdbarhet:
Bør lagres i temperaturer mellom +5°C ? 25°C i en lukket plast- eller ståltank. Frosset produkt kan anvendes etter langsom opptining og omrøring. Bør brukes innen 6 md.

Webmaster: To The Point Webdesign