Hjem > Produktregister > Epoxin L-20 epoxyimpregnering

Epoxin L-20 epoxyimpregnering Overflatebehandling

EPOXIN L-20 er en tokomponent løsemiddelfri lavviskøs epoxy som kan brukes som grunning, lim, injisering eller mørtel. Fordi EPOXIN L-20 er lavviskøs penetrerer den derfor godt inn i betongflaten og sørger for forankring nede i betongen. Produktet er absolutt vannfast, har høy kjemikaliefasthet og høye mekaniske egenskaper (slitestyrke). EPOXIN L-20 har god adhesjon til alle faste underlag som betong, metall, stein og tre når riktig forbehandlingsprosedyre følges.

Bruksområder

EPOXIN L-20 epoxygrunning er beregnet til alle typer gulv og flater hvor det foruten støvbinding ønskes øking av betonges fasthet, slitestyrke og kjemikalieresistens. Brukes f.eks. som grunning på lagergulv, i produksjonslokaler, bensinstasjoner, garasjeanlegg, verksteder, sisterner, vannbasseng og betongdekker. Som lim kan EPOXIN L-20 brukes til å lime betong til betong eller stål til betong. Ved bom i betonggulv eller sprekker i betongkonstruksjoner, kan EPOXIN L-20 benyttes som injisering. Utlagt som 2 strøks grunning fås en tørrfilm (slitefilm) på 250-300 my .

Bruksanvisning

Forbehandling Det forutsettes at underlag og forbehandling er som spesifisert (se eget datablad). Generelt gjelder at flaten skal være fast, absolutt ren og fettfri. Blanding Komponent B blandes omhyggelig i komponent A umiddelbart før bruk. Påføring 1. strøk: EPOXIN L-20 (A+B) påføres flaten jevnt med rull. På lite sugende betongunderlag (eks. vakumbetong) bør det tynnes ca 10% med Tynner E-04. Et strøk EPOXIN L-20 brukes også som grunning for EPOXIN HIGH BUILD. 2. strøk: EPOXIN L-20 påføres jevnt ovenpå 1. strøk, og før dette er tatt i bruk. For å sikre god vedheft og riktige herdebetingelserbør 2. strøk påføres så snart 1. strøk er støvtørt (gjerne samme dag). Som lim benyttes EPOXIN L-20 ufortynnet, til injisering tynnes den ca 5%. Se egen bruksanvisning ved bruk av EPOXIN L-20 som mørtel. Rengjøring Verktøy og utstyr rengjøres umiddelbart med Tynner E-04 evt. lynol.

Produktblad Sikkerhetsdatablad (Komponent A)Sikkerhetsdatablad (Komponent B)

Teknisk info

Tørketid:
12 timer ved 20°C

Brukstid:
60 min. v/20°C. Jo større blandinger desto kortere brukstid.

Brukstemperatur:
Minimum +10°C i luft og underlag.

Forbruk:
0,15 - 0,20 kg/m2 pr. strøk. Ved 2. strøk ca. 0,3 kg pr. m2.

Holdbarhet:
Lagringstid er 12 md. i uåpnet emballasje.Bør lagres i temperaturer mellom + 5°C og + 20°C.

Webmaster: To The Point Webdesign