Hjem > Produkter > Betongprodukter > Adda AUV-pulver

Adda AUV-pulver Plastifiserende stoffer

ADDA AUV-pulver er et hjelpemiddel til støp under vann. ADDA AUV-pulver er et pulver som gjør betongen stabil og kohesiv slik at den ikke vaskes ut og svekkes. Da betongen ikke vaskes ut, vil en dykker beholde sikten på støpestedet. ADDA AUV-pulver hindrer bleeding (vannutskillelse) og steinseparasjon i betongen. Den er lett pumpbar. Betongen blir seig (kohesiv), men likevel flytende. Innfører noe luft og virker retarderende.

Bruksområder

ADDA AUV-pulver kan brukes til kai- og brostøp under vann, eller overalt hvor ellers støp under vann forekommer.

Bruksanvisning

Dosering
Anbefalt dosering er mellom 0,4 % til 0,9 % av sementvekten. Større dosering av ADDA AUV-pulver krever høyere dosering av superplastifikator. Normalt brukes Standard Portland Industri- eller Anleggsement.

Blanding
ADDA FS og P tilsettes blandevannet. Deretter bør blandemaskinen gå ca. 30 sekunder før ADDA AUV-pulver tilsettes. Når betongen har oppnådd maksimal flyt, tilsettes ADDA AUV. Normalt blandes betongen deretter i ca 120 sekunder for at ADDA AUV skal oppnå full effekt. Normalt blir betongen så flytende at den er på grensen til separasjon før ADDA AUV-pulver tilsettes. Pulveret binder betongen så kraftig at separasjon ikke forekommer etter at AUV-pulveret har fått full effekt.

Det er en fordel at trommelen på betongbilen roterer under transport og på byggeplass. Når betongen står i ro, vil den sette seg (koaguleringseffekt) .

Sammen med ADDA AUV-pulver er ADDA FS egnet til undervannstøp pga. sin sammenholdende (kohesive) effekt. Også andre rene melaminer, f. eks ADDA SP egner seg til ADDA AUV-betong. Superplastifikatorer basert på naftalen bør helst ikke benyttes.Det er en fordel at betongen vibreres når den fylles i forskalingen. Vibrering gir betongen bedre flyt samtidig som den blir homogen og fyller forskalingen helt. Kontroller at forskalingen ikke rives før nødvendig styrke er oppnådd.ADDA AUV-betong er normalt enkel å pumpe. Det er vanlig å bruke trakt og rør for støping under vann. Større fall gjennom vann stiller større krav til antiutvaskingseffekten i betongen. ADDA AUV-pulver er et hjelpemiddel til å oppnå et godt resultat. ADDA AUV-pulver bør brukes med tanke på de vanskelige forhold støpen vanligvis forgår under.

Dosering
Anbefalt dosering er mellom 0,4 % til 0,9 % av sementvekten. Større dosering av ADDA AUV-pulver krever høyere dosering av superplastifikator. Normalt brukes Standard Portland Industri- eller Anleggsement.

Blanding
ADDA FS og P tilsettes blandevannet. Deretter bør blandemaskinen gå ca. 30 sekunder før ADDA AUV-pulver tilsettes. Når betongen har oppnådd maksimal flyt, tilsettes ADDA AUV. Normalt blandes betongen deretter i ca 120 sekunder for at ADDA AUV skal oppnå full effekt. Normalt blir betongen så flytende at den er på grensen til separasjon før ADDA AUV-pulver tilsettes. Pulveret binder betongen så kraftig at separasjon ikke forekommer etter at AUV-pulveret har fått full effekt.

Det er en fordel at trommelen på betongbilen roterer under transport og på byggeplass. Når betongen står i ro, vil den sette seg (koaguleringseffekt) .

Sammen med ADDA AUV-pulver er ADDA FS egnet til undervannstøp pga. sin sammenholdende (kohesive) effekt. Også andre rene melaminer, f. eks ADDA SP egner seg til ADDA AUV-betong. Superplastifikatorer basert på naftalen bør helst ikke benyttes.Det er en fordel at betongen vibreres når den fylles i forskalingen. Vibrering gir betongen bedre flyt samtidig som den blir homogen og fyller forskalingen helt. Kontroller at forskalingen ikke rives før nødvendig styrke er oppnådd.ADDA AUV-betong er normalt enkel å pumpe. Det er vanlig å bruke trakt og rør for støping under vann. Større fall gjennom vann stiller større krav til antiutvaskingseffekten i betongen. ADDA AUV-pulver er et hjelpemiddel til å oppnå et godt resultat. ADDA AUV-pulver bør brukes med tanke på de vanskelige forhold støpen vanligvis forgår under.

Prøvestøp er påkrevet etter NS 3420 for dokumentasjon av undervannbetongens egenskaper. Normalt øker trykkstyrken betydelig fra 28 døgn til 90 døgn.Slump og utbredning kan være vanskelig å måle. Selv med synk over 20 cm kan betongen ha vanskelig for å slippe veggene på målekjeglen. Spesielt gjelder dette ved tilsetning av silika og høye sementmengder. Med sementmengder mellom 350 – 400 kg/m3 (uten silika) er det ikke uvanlig å måle en synk på for eksempel 22 cm. Iflg. NS 3420 skal betongen lett synke gjennom støperøret og fylle forskalingen uten bearbeiding.

Prøvestøp er påkrevet etter NS 3420 for dokumentasjon av undervannbetongens egenskaper. Normalt øker trykkstyrken betydelig fra 28 døgn til 90 døgn.Slump og utbredning kan være vanskelig å måle. Selv med synk over 20 cm kan betongen ha vanskelig for å slippe veggene på målekjeglen. Spesielt gjelder dette ved tilsetning av silika og høye sementmengder. Med sementmengder mellom 350 – 400 kg/m3 (uten silika) er det ikke uvanlig å måle en synk på for eksempel 22 cm. Iflg. NS 3420 skal betongen lett synke gjennom støperøret og fylle forskalingen uten bearbeiding.

Produktblad Sikkerhetsdatablad

Teknisk info

Forbruk:
Doseres 0,4 % - 0,9 % av sementvekten

Holdbarhet:
Lagres tørt i temperaturer mellom +5°C til +25°C i inntil 12 mnd.

Webmaster: To The Point Webdesign