Hjem > Produkter > Betongprodukter > Adda KC50/50 murmørtel

Adda KC50/50 murmørtel Støp/mørtel

ADDA KC 50/50 er en smidig puss/murmørtel med bindemiddel som består av 50 % hydratkalk og 50 % sement i tillegg til gradert sand. Den egner seg meget godt som rehabiliteringsmørtel til eldre murverk av tegl og som innvendig puss i to sjikt på lettklinkerblokker. Bruk ADDA M5 puss/murmørtel der det stilles større krav til styrke i bærende konstruksjoner.  

Bruksområder

Inne/ute. Til muring av tegl, naturstein og lettklinkerblokker, rehabilitering av eldre murverk osv. Brukes både til bærende og ikke bærende murverk ref. NS 3420 kapittel N1.  

Bruksanvisning

Forarbeid:

Underlaget skal være fritt for løse partikler, fett, olje, støv, slam, snø, rim og is. Sugende underlag må forvannes hvis ADDA KC 50/50 benyttes som puss.

Blandingsforhold:

3,5 til 4,0 liter vann pr. 25 kg sekk. Blandes med drill og visp eller med blandemaskin til en smidig klumpfri masse. ADDA KC 50/50 bør blandes 2,5 min., så hvile i 2,5 min., før den blandes på nytt i 2,5 min. for optimal bearbeiding.

Vernetiltak:

Ved tilsetning av vann vil stoffet virke etsende på hud og øyne. Inneholder sement. Sement gir en sterk basisk reaksjon med vann og kroppsvæsker. Jevnlig hudkontakt kan gi eksem. Krom (6+) er mindre enn 0,0002% og risikoen for utvikling av kromeksem skal derfor være liten. Bruk egnet verneutstyr.

Påføring:

Er mursteinen sugende, kan man tilsette ADDA ANTISUG, noe som også øker smidigheten på kalkmørtelen. Tilsett ARMIT HEFTFORSTERKER for økt strekkstyrke, smidighet og vedheft. Dekk til med byggplast for å hindre uttørkingssvinn pga. sol og vindpåkjenning de første dagene.

Rengjøring:

Søl fjernes umiddelbart. Bruk rikelige mengder vann. Verktøy rengjøres umiddelbart med rent vann. Herdet masse fjernes mekanisk. Sementfilm kan fjernes med UNIRENS PLUSS.  

Produktblad Sikkerhetsdatablad

Teknisk info

Tørketid:
Ca. 24 timer.

Brukstid:
Ca. 6 timer. Masse som har begynt å herde må ikke tilsettes mer vann.

Brukstemperatur:
Min. +6°C i luft, underlag og materiale. Ved muring i temperaturområdet +6°C og ned til -10°C kan ADDA FROSTFRI SL tilsettes i blandevannet. Bruk temperert vann.

Forbruk:
Puss: 10 mm tykkelse: ca. 20 kg m². Tegl: ca. 80 kg pr. m² mur. Lettklinkerblokker: ca. 25 kg pr. m² mur.

Holdbarhet:
2 år fra produksjonsdato ved tørr lagring i uåpnet emballasje. Emballasjen er regntett.

Webmaster: To The Point Webdesign