Hjem > Produkter > Betongprodukter > Armit heftforsterker

Armit heftforsterker Grunning/Primere

ARMIT er en vannfast akrylbasert heftforsterker. ARMIT er absolutt vannfast for bruk ute og inne.

ARMIT virker plastifiserende, hvilket gir økt bearbeiderlighet, økt vedheft, høyere slitestyrke og trykk-/bøyefasthet, bedre kjemikaliefasthet, bedre vanntetthet og bedre elastisitet.

Bruksområder

  • Tilsetning til Gyselag ved puss og påstøp for å hindre bom.
  • Til slemmemørtel for økt vedheft, smidighet og vanntetthet.
  • Avrettingsmasse – kan flaskes ut til 0 uten fare for riss, svinn og avskallinger.
  • Sparkel og avrettingsmasse for utbedringer av sår i puss og betong.
  • Puss og påstøp – gir økt bearbeiderlighet, styrke og vanntetthet.
  • Klebemørtel for montering av sålbenker, heller, forblendingssystem, vegg/gulvflis mm.
  • Fugemasse – oppnår bedre vedheft og vann- og kjemikaliefasthet.

Bruksanvisning

Forarbeid
Underlaget skal være fast og rent. Løse partikler og morken betong fjernes. Olje, fett eller asfaltflekker fjernes med Sila avfettingsmiddel. Under forutsetning av rent, fast underlag er prikkhugging ikke nødvendig. Gammel betong og porøse flater forvannes.

Blanding
Se tabell for blandingsforhold på teknisk datablad.

Påføring
Gysing: Når flaten er fuktig (ikke våt), gyses. Pusslaget påføres mens gyselaget er vått. Har gyselaget tørket, må det gyses på nytt. Gys derfor ikke for store felter av gangen.
Grunning: Ved puss av vegg, himling eller ved flissetting, grunnes flaten på forhånd med en mørtel. Grunningen skal være bæredyktig før pussen trekkes på. Hvis slemmelaget har tørket, skal det forvannes før påføring av puss.

Rengjøring
Umiddelbart med vann.

Armit heftforsterker
Produktblad Sikkerhetsdatablad

Teknisk info

Brukstemperatur:
Minimum +5°C

Forbruk:
Fra 4 - 8 kg pr. 40 kg sement

Holdbarhet:
12 md. etter produksjon. Lagres frostfritt.

Webmaster: To The Point Webdesign