Hydrofix Tilsetningsstoffer til tørrbetong

HYDROFIX er et alkalisk, stabilt og miljøvennlig vanntettingsmiddel for sementbasert mørtel og betong. HYDROFIX reagerer ikke med tilslag, sement eller vann, men inngår fysisk med sitt tørrstoff i mørtel og betong slik at den vannavstøtende effekt blir jevnt fordelt i hele massen.

Bruksområder

HYDROFIX er spesielt velegnet til belegningsstein, kantstein, heller og betongblokker. En betongblokk vil bli vanntett tvers igjennom. Kapillarsuget blir kraftig nedsatt. Kalkutblomstringer og saltutslag vil sterkt motvirkes, og betongens levetid forlenges vesentlig. HYDROFIX gir en homogen og absolutt miljøvennlig betongblanding.

På grunn av HYDROFIX sin varige vannavvisende egenskaper blir fuktabsorpsjonen sterkt redusert og frostsprengning kan unngås. Betongen blir meget motstandsdyktig mot inntrenging av aggressive stoffer, som vegsalt, kullsyre, klorider eller sulfater. Bensin eller oljesøl kan lettere fjernes.

Bruksanvisning

HYDROFIX tilsettes blandevannet og må ikke tilsettes tørre materialer. Blandetiden er den samme, og HYDROFIX retarderer ikke betongens herding ved normal dosering. HYDROFIX gir en homogen og absolutt miljøvennlig betongblanding. Overdosering kan virke styrkereduserende.

Normaldosering ved jordfuktig masse: 0,5% (50% løsning) 1,0% (25% løsning).
Normaldosering ved bløtstøp: 1,0% (50% løsning) 2,0% (25% løsning).

Forsøk viser at med en dosering med HYDROFIX(50%) på ca 1,0% av sementvekten kan vannoppsuget reduseres ned til 0,4%. Tilslagets beskaffenhet kan være avgjørende (supplement til NS 3128 og 3129; krav til belegningsstein, er for kvalitet N<3,6% og S<2,0%).

For å unngå problemer med uttørking blandes HYDROFIX (50%) med like deler vann, 1:1. Derved unngås problemer med gjentetting av slanger, rør etc. Vi leverer etter ønske HYDROFIX(25%). Doseringen økes til det dobbelte ved innblanding av vann 1:1. Det må tas hensyn til det totale vanninnholdet i betongblandingen.

Generelt gjelder regelen at en utblanding med vann må gjøres i de tilfeller HYDROFIX skal lagres og doseres fra tanker og doseringsanlegg. Innblanding av vann kan gjøres enkelt med omrører og drill eller ganske enkelt med en rørepinne. Bruk av komprimert luft og slange anbefales ikke, da tilførsel av luft kan gi uttørking. Det er meget viktig at alle beholderne holdes tett lukket.

Produktblad

Teknisk info

Brukstemperatur:
Minimum +5°C

Holdbarhet:
Lagres frostfritt, helst i temperaturer mellom +10°C og 25°C . Emballasjen må holdes tett lukket for å unngå fordampning. Pulveret må lagres tørt. I uåpnet emballasje er lagringstiden 6 md.

Webmaster: To The Point Webdesign