Prellex Rensemidler

PRELLEX er et flytende beskyttelsesmiddel for betongmaskiner og former.

Bruksområder

PRELLEX forhindrer at betong- og mørtelrester fester seg til maskiner, betonglommer, tobber, verktøy etc. samtidig som stoffet løser opp ev. rester av betong og mørtel slik at disse lettere kan fjernes. For å unngå at det dannes sement- eller mørtelbelegg, bør maskiner (f.eks. betongblandere, betonglommer, tobber, transportbiler) behandles regelmessig med PRELLEX fra de er nye.

PRELLEX hindrer også rustdannelse og beskytter jern og stål. Tross sine betongløsende egenskaper angriper PRELLEX ikke jern og stål, heller ikke lakk.

PRELLEX øver ingen negativ virkning på kvaliteten av den betong eller mørtel som blandes, tvert imot kan den uten betenkelighet også brukes som formolje.

Av økonomiske grunner kan PRELLEX tynnes med f.eks. 50 % white spirit når den brukes som formolje.

Bruksanvisning

 1. Maskiner, transportbiler, betonglommer, tobber etc. spyles med vann
  ved arbeidstidens slutt. 
 2. Deretter sprøytes eller kostes PRELLEX ufortynnet på de tørre
  eller våte flater. 
 3. Over natten vil PRELLEX kunne løse tynnere sjikt av sement- og mørtelslam
  som så spyles av. 
 4. Tykkere lag av betong og mørtel må behandles flere ganger inntil belegget kan løsnes
  fra underlaget uten bruk av grovere verktøy.
Produktblad Sikkerhetsdatablad

Teknisk info

Forbruk:
Ca. 1 l pr 10m2

Holdbarhet:
Tåler frost og kan med tett påsatt lokk lagres nærmest ubegrenset. Må ikke plasseres ved varm ovn eller varmes over åpen ild.

Webmaster: To The Point Webdesign