Innenfor gruppen plastiserende stoffer finnes det en rekke forskjellige produkter med ulike egenskaper. Felles for plastiserende stoffer er at de er vannreduserende samt at de øker støpeligheten/bearbeiderligheten på betongen.

ProduktserieProduktProduktbladProduktbladSikkerhetsdatablad
Det finnes ingen registrerte produkter
Webmaster: To The Point Webdesign