Grovrens Rensemidler

GROVRENS er et alkalisk rengjøringsmiddel. Brukes for å fjerne olje, sot, fett, skitt og andre forurensninger på de fleste underlag.

Bruksområder

Inne og ute, til vegg og gulv, våtrom og varmegulv.

Bruksanvisning

Forarbeid
Underlaget feies eller støvsuges.

Blanding
Blandes 1-10. Ved sterk forurensning økes doseringen.

Påføring
GROVRENS blandes med varmt vann. La blandingen virke i noen minutter før skuring foretas. Tørk etter med rent vann. Etterskylling er ikke nødvendig.

Rengjøring
Eventuelt spill vaskes bort med vann.

Grovrens
Produktblad Sikkerhetsdatablad

Teknisk info

Brukstemperatur:
Ned til +6°C

Forbruk:
Ca. 1 dl pr. m2

Holdbarhet:
3 år i lukket emballasje. Lagres frostfritt.

Webmaster: To The Point Webdesign