Fugeforsterker Fugemasse, tilsetning

FUGEFORSTERKER er en flytende latexbasert tilsetning som kan blandes i alle typer sementbaserte fugemasser/fliselim eller sparkelmasser for å øke fleksibilitet og heftfasthet, minske vannopptak og øke den kjemiske bestandighet.

FUGEFORSTERKER brukes istedenfor vann til sementbaserte fugemasser for å unngå uønskede sprekker mellom flis og fugemasse. Dette er spesielt viktig der flisene er limt til treunderlag som vil kunne bevirke uønskede bevegelser.

Bruksområder

Inne, ute, gulv, vegg, våtrom og varmegulv. Ellers alle områder hvor fleksibilitet og bedre vannbestandighet ønskes for eksempel svømmebasseng, nystøpt betong, tregulv og rundt varmekabler.

Bruksanvisning

Blanding
Bruk 0,3 kg til 1 kg PERLEFUG, 0,25 kg til 1 kg PROFFUG og 0,2 kg til 1 kg GROVFUG.

Påføring
Ved fuging anbefales det å vaske flisene ofte og med jevne mellomrom slik at fugemassen ikke ”brenner” seg så raskt til flisene. Fug derfor små områder av gangen.

Rengjøring
Redskap og underlag rengjøres umiddelbart med varmt vann.

Fugeforsterker
Produktblad

Teknisk info

Brukstemperatur:
Ned til 6°C

Holdbarhet:
12 md. i uåpnet emballasje. Lagres tørt og frostfritt.

Webmaster: To The Point Webdesign