Hjem > Produktregister > ADDA Basic Fiberavretting

ADDA Basic Fiberavretting Avrettingsmasser

ADDA BASIC FIBERAVRETTING er en fiberarmert sementbasert avrettingsmasse med høy trykkstyrke beregnet til innendørs bruk. Den er velegnet til våtrom. ADDA BASIC FIBERAVRETTING kan brukes som avrettingsmasse for innstøping av varmekabler og til lavt byggende varmegulv. ADDA BASIC FIBERAVRETTING er selvjevnende, men kan også benyttes til å bygge fall mot sluk. Anbefalt tykkelse fra 5-50 mm. Minimumstykkelse over varmekabler er 5 mm ved flislegging, og 10 mm under gulvbelegg. På sviktende underlag anbefales en minimumstykkelse på 25 mm uansett gulvbelegg. På brennbart underlag må det legges ut et ubrennbart lag på minimum 5 mm under varmekablene. ADDA BASIC FIBERAVRETTING kan benyttes til dette.

Bruksområder

ADDA BASIC FIBERAVRETTING kan brukes til oppretting av gamle og nye gulv og benyttes på underlag av betong, gips, styropor, treverk, sponplater og keramiske fliser. På våtrom skal ADDA BASIC FIBERAVRETTING alltid dekkes med ADDA KOMBIFLEX, eller KVIKKFLEX påstrykningsmembran før det limes fliser. ADDA TOPFLEX grunning skal benyttes mellom ADDA BASIC FIBERAVRETTING og smøremembran.

Bruksanvisning

Før du begynner: En forutsetning for et godt resultat er grunning/priming av underlaget med ADDA TOPFLEX Grunning, korrekt blandingsforhold og temperatur. Er det annet materiale i underlaget enn det som beskrives, må man innhente skriftlig dokumentasjon på at produktet kan benyttes. Vær oppmerksom på oppbevaring og holdbarhetsdato. Alle oppgitte tider er veiledende, og forutsetter en temperatur på 23°C i luft/underlag/materiale samt en luftfuktighet på 50%. Max. vanntilsetning skal ikke overskrides. Masse som har begynt å herde i blandekaret må ikke tilsettes mer vann. Det må monteres ekspansjonsbånd mellom planlagt gulv og vegg.

Forarbeid: Underlag av betong, puss og tre skal være rene, støvfrie (bruk støvsuger!) og tørre. Gamle fliser og maling vaskes med ADDA SUPERVASK og eventuelt med lut- eller salmiakkvask for å fjerne fett og såperester. Sparkling på spon og tre krever FIBERMAT plastnett lagt med primeren. Betong og sementpuss grunnes med ADDA TOPFLEX grunning blandet 1:2 med vann. Andre typer underlag, som for eksempel gipsplater, treverk, sponplater og keramiske fliser grunnes med ADDA TOPFLEX grunning ufortynnet. ADDA BASIC FIBERAVRETTING skal beskyttes mot oppstigende fukt i kjellergulv. Grunningen må være tørr før sparklingen begynner. Det skal også grunningen mellom hvert lag der dette forekommer.

Blandingsforhold: ADDA BASIC FIBERAVRETTING drysses i 3,1 - 3,3 liter vann pr 20 kg sekk, og blandes med drill og visp i ca. 3 min til alle klumper er borte. Ved bygging av fall brukes mindre vannmengde. Max vanntilsetning skal ikke overskrides.

Utlegging: Ved installasjon av varmekabler kan ADDA BASIC FIBERAVRETTING brukes til å bygge kabelens underhøyde. Kablene må festes forsvarlig slik at de ikke forskyver seg under sparklingen. NB! Utlegging av varmekabel skal alltid utføres av autorisert installatør. Massen helles utover gulvet og jevnes med en bred stålsparkel. Benytt piggrulle i tillegg. Massen er tregtflytende og må hjelpes på plass. Ønskes mer flyt bruk ADDAPLAN SUPER. Temperaturen ved utlegging skal være minst +6°C på gulvet og ikke komme under +2°C de første dagene. Sterk oppvarming den første tiden etter utlegging bør unngås. Direkte sollys og vind kan gi uttørringsriss i overflaten på massen.

Rengjøring: Umiddelbart med vann.

Produktblad Sikkerhetsdatablad

Teknisk info

Tørketid:
Gangbar etter 1 dag og kan flislegges etter 1 døgn. Kan belegges med ADDA KOMBIFLEX eller KVIKKFLEX påstrykningsmembran eller vinylbelegg etter 3 døgn (tynnere lag enn 15 mm), eller 5 døgn (tykkere lag enn 15 mm).

Brukstid:
30 - 40 minutter. Bearbeidbar: 60 – 90 minutter.

Åpentid:
-

Brukstemperatur:
Ned til +6oC

Forbruk:
1,7 kg tørr masse pr mm pr m2. Dvs. 1,7 kg gir 1 l ferdigblandet masse som dekker 1 mm pr. m2.

Holdbarhet:
6 mnd. etter produksjonsdato. Se produksjonsdato på sekk. Teknisk holdbarhet er 12 mnd. ved lagring under ideelle forhold. Lagring over 6 mnd. kan påvirke herdetiden. Sementen i produktet avgir mer krom etter ca. 6 mnd. Vær derfor spesielt nøye med bruk a

Webmaster: To The Point Webdesign