Hjem > ADDAs systemgaranti

Addas systemgarantiADDAs systemgaranti

Garantien gjelder bare Adda produkter når de er installert i samsvar med våre spesifikasjoner og tekniske informasjonsblader. Dersom andre produkter benyttes i noen del av prosessen til fortrengsel av Adda produkter gjelder ikke garantien.

Under garantien dekkes nytt installasjonsmateriell, arbeidskostnader i forbindelse med utbedring av feil og mangler på produktet, samt kostnader til nye fliser. Garantien er oppad begrenset til opprinnelige kostnader for det installerte
produkt pr. m².

Krav under garantien må framsettes skriftlig ovenfor Adda Byggkjemi AS innen 10 dager etter at skaden er oppdaget. Kvittering eller skriftlig bekreftelse på når og hvor Adda produktene er kjøpt må foreligge.

Adda Byggkjemi AS er ikke ansvarlig for strukturelle skader. Det samme gjelder følgeskader av bevegelser, setninger i konstruksjonen eller svinn i underlaget.

Startstart-gruppe-fr.jpgGrunning
Avretning
Støpemasser
Tetttett.jpgMembran (fuktsperre)
Limlim.jpgFlislim
Fugfug.jpgFugemasser
Silikon
Til slutttil-slutt.jpgRengjøringsmidler
Impregnering
Webmaster: To The Point Webdesign