Hjem > Produktregister > Adda B30 tørrbetong

Adda B30 tørrbetong Støp/mørtel

ADDA B30 er en støpemasse/tørrbetong med god bearbeidelighet som benyttes til mindre støpe- og murearbeider der det er behov for større styrke og smidighet i støpen enn ved bruk av ADDA B20.

Bruksområder

Inne/ute. Mindre støpe- og murerarbeider. Flytende armert gulvstøp, støp av såle for grunnmur, forstøtningsmur, garasjegulv etc.

Bruksanvisning

Forarbeid:

Underlaget skal være fritt for løse partikler, fett, olje, støv, slam, snø, rim og is. Sugende underlag som gammel betong, kan med fordel slemmes med en blanding av 1 del ARMIT HEFTFORSTERKER, 3 deler vann og ADDA B30 pulver som blandes til en smidig masse.

Blandingsforhold:

Mur og støpekonsistens: ca. 2,8 ltr. pr. 25 kg sekk. Bruk gjerne trommelblander (betongblander), tvangsblander eller drill og visp.

Jordfuktig konsistens: ca. 2,2 ltr. pr. 25 kg sekk. Bruk gjerne tvangsblander eller drill og visp.

Vernetiltak:

Ved tilsetning av vann vil stoffet virke etsende på hud og øyne. Inneholder sement. Sement gir en sterk basisk reaksjon med vann og kroppsvæsker. Jevnlig hudkontakt kan gi eksem. Krom (6 ) er mindre enn 0,0002% og risikoen for utvikling av kromeksem skal derfor være liten. Bruk egnet verneutstyr.

Påføring:

Sørg for god komprimering. For å jevne overflaten anbefaler vi å skure med pussebrett. Dette vil også redusere muligheten for synlige svinnriss, og gi en jevn overflate som er godt egnet for etterbehandling. Beskytt mot hurtig uttørking. Herdet støp bør ettervannes og dekkes til med byggplast. Ved temperaturer som er lavere enn 4°C anbefales det å tilsette ADDA FROSTFRI SL for å øke herdehastigheten og beskytte mot frost. Andre tiltak som isolering med vintermatter, oppvarming osv, må anvendes ved lave temperaturer.

Rengjøring:

Søl fjernes umiddelbart. Bruk rikelige mengder vann. Verktøy rengjøres umiddelbart med rent vann. Herdet masse fjernes mekanisk. Sementfilm kan fjernes med UNIRENS PLUSS.

Adda B30 tørrbetong
Produktblad Sikkerhetsdatablad

Teknisk info

Tørketid:
Gangbar etter ca. 5 timer.

Brukstid:
Ca. 1 - 2 timer. Masse som har begynt ? herde m? kastes, og ikke tilsettes mer vann.

Brukstemperatur:
Min. 4?C i luft, underlag og materiale. Ved muring i temperaturomr?det 6?C og ned til -10?C kan ADDA FROSTFRI SL tilsettes i blandevannet. Bruk temperert vann.

Forbruk:
Ca. 20 kg pr. cm pr. m?. 1 sekk gir ca. 13 liter ferdig blandet masse.

Holdbarhet:
2 ?r fra produksjonsdato ved t?rr lagring i u?pnet emballasje. Emballasjen er regntett.

Webmaster: To The Point Webdesign