Hjem > Produktregister > Adda B35 MF45 frostsikker tørrbetong

Adda B35 MF45 frostsikker tørrbetong Støp/mørtel

ADDA B35 MF45 er en FROSTSIKKER støpemasse/tørrbetong med god bearbeidelighet, som benyttes til støpe- og murerarbeider ute og inne der det er behov for større styrke og smidighet enn i B20/B25/B30. Tørrbetongen er frostsikker ihht NS-EN 206 om det ikke brukes mer vann enn 2,5 liter pr sekk (25 kg). Den gir en glatt overflate, og kan derfor brukes til synlige betongoverflater.

Bruksområder

Støpe- og murerarbeider som feks. muring av betongblokk, kantstein, lettblokk og naturstein. Til støpning av gulv, f.eks. som jordfuktig mørtel lagt ut på lirer. For kortere herdetid på gulv, benytt ADDA KVIKKSTØP, ADDA FLYTSTØP, ADDAPLAN SUPER eller ADDAPLAN FIBER.

Bruksanvisning

Sørg for god komprimering.  For å jevne overflaten anbefaler vi å skure med pussebrett. Dette vil også redusere muligheten for synlige svinnriss, og gi en jevn overflate som er godt egnet for etterbehandling. Beskytt mot hurtig uttørking. Herdet støp bør ettervannes og dekkes til med byggplast. Ved temperaturer som er lavere enn +6°C anbefales det å tilsette ADDA FROSTFRI SL for å øke herdehastigheten og beskytte mot frost. Andre tiltak som isolering med vintermatter, oppvarming osv, må anvendes ved lave temperaturer.

Produktblad Sikkerhetsdatablad

Teknisk info

Tørketid:
Gangbar etter 5 timer.

Brukstid:
Ca. 1-2 timer. Masse som har begynt å herde må kastes, og ikke tilsettes mer vann.

Brukstemperatur:
Min. +6 grader i luft, underlag og materiale. Ved støping i temperaturområdet +6 og ned til -10 grader kan ADDA FROSTFRI SL tilsettes i blandevannet. Bruk temperert vann.

Forbruk:
Ca. 20 kg pr. cm pr. kvadratmeter.

Holdbarhet:
2 år fra produksjonsdato ved tørr lagring i uåpnet emballasje. Emballasjen er regntett.

Webmaster: To The Point Webdesign