Hjem > Produktregister > Adda Ekspanderende Stolpemørtel

Adda Ekspanderende Stolpemørtel Støp/mørtel

Adda Ekspanderende Stolpemørtel er en sementbasert mørtel som brukes til faststøping av søylesko, bolter, stolper ol. Den er selvkomprimerende, og vil sige inn i ujevnheter i hullet fordi den er ekspanderende (ca. 1 - 2 %). Største kornstørrelse er 2,5 mm.

Rustbeskyttende: Når Adda Ekspanderende Stolpemørtel er herdet, beskytter den søyleskoen mot rust. Sement i vanlig mørtel kan tære vekk galvaniseringen på søyleskoen eller bolten. Galvaniseringen kan forsvinne allerede det første året, og vil da kunne etterlate et riss eller tomrom langs bolten. Her vil vann kunne trenge inn og gi en sprengeffekt som vil kunne ødelegge fundamentet ved frost.
 

Bruksområder

Til faststøping av søylesko, bolter, stolper ol. Fyll papphylser, korrugerte rør eller annen form for forskaling med en diameter på ca. 200 mm, og en minimum høyde på 300 mm med mørtelen. Den kan også brukes til understøpning og til injeksjon (som gysemasse).

Bruksanvisning

Forarbeid:

Klargjør papphylser, korrugert rør eller oppbygd forskaling slik at de står støtt og i vater (bruk gjerne snor eller laser), og sørg for at terrassen eller plattingen har tilstrekkelig antall understøttelsespunkter. Formen bør være av ikke-vannsugende materialer. Settes papphylsen på en kon åpen plastfot som kan fylles, vil stabiliteten bli meget bedre. Der det er boret, bør hullet være 2 ganger diameteren på foten på søyleskoen eller bolten. Veggene i borehullet må være rene, støvfrie og faste.

Blanding:

Adda Ekspanderende Stolpemørtel tilsettes kun vann. Vannmengden skal ligge mellom 2,8 – 3,2 liter pr. 20 kg mørtel (14 – 16 %). Blandes med drill eller blandemaskin. Når det blandes maksimum mengde vann i mørtelen, blir den lettflytende og kan kalles for en gysemasse. Vær oppmerksom på at mer vann og flyt gir lavere styrke i mørtelen, og den herder senere. Bland i 3 – 4 min. til en jevn, lettflytende og klumpfri masse. La massen hvile ca. 3 min., og rør om på nytt (ca. 30 sek) før den helles i formene. Temperatur i ferdig blandet masse på ca. + 20 °C gir best resultat. Må ikke være over 30 °C.

Påføring:

Understøp:
Ved bruk av form må denne gjøres helt tett og med litt overhøyde pga. massens ekspansjon. Massen helles i formen fra en side til den flyter fram og fyller formen. Blanding og støping bør gå kontinuerlig uten avbrudd til formen er full. Ved større arbeider bør det benyttes pumpe.

Forankring:
Avstanden mellom hullets kant og gjenstanden som skal forankres bør være mellom 20 – 60 mm, dvs. hulldiameteren kan være 40 – 120 mm + diameteren på innstøpingsgjenstanden. Hell massen direkte fra spannet ned i hullet.

Etterbehandling:

Utstøpt Adda Ekspanderende Stolpemørtel bør ettervannes, eller tildekkes med plastfolie for å oppnå maksimal trykkstyrke. Dette gjelder spesielt der mørtelen er brukt til understøping og en større overflate er eksponert for uttørking. Oppvarmet og tørr luft vil forårsake stor fordampning fra overflaten.

Rengjøring:

Bruk rikelig med vann for å fjerne stolpemørtelrester. Bruk Adda Nano Fugeslørfjerner for å fjerne slør som ligger igjen etter vask.

Adda Ekspanderende Stolpemørtel
Produktblad Sikkerhetsdatablad

Teknisk info

Tørketid:
Ca. 4-8 timer.

Brukstid:
Innenfor 10 min. pga ekspansjonseffekten.

Åpentid:
Ca. 45 minutter.

Brukstemperatur:
Ned til 5 C.

Forbruk:
20 kg sekk gir ca 10 liter fersk mørtel.

Holdbarhet:
6 mndr. ved tørr og kjølig lagring i tett/lukket emballasje.

Webmaster: To The Point Webdesign