Hjem > Produktregister > Adda Flytstøp

Adda Flytstøp Støp/mørtel

ADDA FLYTSTØP er en hurtigherdende støpemasse for ute- og innebruk. Den er utmerket til garasjegulv, terrasser, innstøping av varmekabler, lage fall, jevne svanker osv. Kan bygges i lagtykkelser fra 5- 80 mm.
 

Bruksområder

Inne, ute, gulv. Tåler fuktige miljø. Armeringsnett anbefales på mykt underlag. Tåler å bli iblandet støpesand og singel for å redusere flyteffekt.

Underlag:
Betong, puss, tre, isolasjon, styropor og annet.
 


 

Bruksanvisning

Forarbeid: Underlaget må være fritt for løse partikler, støv, fett, olje m.m. Bom hogges vekk. Membranherder og sementhud fjernes enten mekanisk eller kjemisk. Svinn i sementbaserte underlag må ikke forekomme etter setting. Kontroller at denne prosessen er ferdig. Sugende underlag som betong og puss grunnes med ADDA TOPFLEX PRIMER. Monter alltid ekspansjonsbånd mellom planlagt gulv og vegg.

Blandingsforhold: Kan blandes for hånd med en kraftig drill ved mindre arbeider. Benytt tvangs- eller vanlig mørtelblander ved større arbeider. Bruk 2,5 - 2,8 liter vann pr. 20 kg sekk.

Vernetiltak: (Se HMS datablad for ytterligere informasjon).

Påføring: Hell vannet i blanderen, tilsett 1 sekk (20 kg) og bland i minimum 3 min. til en klumpfri homogen tregtflytende masse. ADDA FLYTSTØP helles ut i riktig høyde på gulv. Lirer er normalt ikke påkrevet. Hell fra blandekaret og fordel massen i strenger. Ta utgangspunkt i den korteste veggen. Hver nye streng helles litt inn i den foregående, slik at massen hele tiden flyter samme vei. Det er alltid en fordel å legge ut massen i jevn tykkelse.

Unngå å sparkle utendørs i direkte sollys og sterk vind/trekk. Ved utlegging med sparkelpumpe, må det kontrolleres at det brukes riktig vannmengde. Reduser vannmengden hvis massen skiller seg. Etter ca. 3 timer* skal flaten skures med skurebrett for å redusere eventuelt svinn. For å hindre at overflaten ikke tørker ut for raskt, kan den ettervannes eller dekkes til med en plastfolie.

Rengjøring: Umiddelbart med vann. 

Ventetid før etterarbeid på underlag med ADDA FLYTSTØP:
Påføring av primer: ca. 24 timer* (basert på overdekking med plastfolie)
Påføring av membran: min. 3 døgn* (basert på overdekking med plastfolie)
Flislegging uten bruk av membran: ca. 24 timer* (basert på overdekking med plastfolie)

Produktblad Sikkerhetsdatablad

Teknisk info

Tørketid:
Tørketid/gangbar: Gangbar etter ca. 3 - 5 timer*. Påføring av primer: ca. 24 timer* (basert på overdekking med plastfolie) Påføring av membran: min. 3 døgn* (basert på overdekking med plastfolie) Flislegging uten bruk av membran: ca. 24 timer* (basert

Brukstid:
30 minutter.

Brukstemperatur:
Det bør være minimum +6 °C i luft, underlag og materiale.

Forbruk:
20 kilo ADDA FLYTSTØP gir ca. 9,6 liter masse. 2,1 kg pr. mm. pr. m2. Vannmengde: 2,5 - 2,8l vann pr. 20kg sekk. Dersom vannmengden økes, reduseres styrken på støpen tilsvarende.

Holdbarhet:
6 mndr. fra produksjonsdato ved tørr lagring i uåpnet emballasje.

Webmaster: To The Point Webdesign