Hjem > Produktregister > Adda Formvoks

Adda Formvoks Formoljer

ADDA FORMVOKS virker kjemisk og fysikalsk, noe som nedsetter friksjonen ved avforminger. ADDA FORMVOKS er tiksotropisk og renner ikke.

Den har følgende egenskaper:

  • hindrer at formen ruster 
  • gir porefrie flater 
  • minsker misfarging 
  • angriper ikke gummi 
  • særdeles gode slippegenskaper 
  • vaskes ikke bort av regn 
  • meget miljøvennlig – YL-gruppe 00

Bruksområder

ADDA FORMVOKS brukes ved betongstøp med vanskelige avforminger, profilerte bunnringer, formdetaljer, lister og strukturmatriser. Den er ideell til glideforskaling.

Bruksanvisning

ADDA FORMVOKS leveres bruksferdig.

Påføring:
Formen bør på forhånd være så ren som mulig. Påføring kan skje med linklut, pensel eller rull. Kan ikke sprøytes.

ADDA FORMVOKS kan brukes ved temperaturer ned til –15°C, men voksens egentemperatur bør av hensyn til forbruk og påføring helst være over 0°C. Forbruket øker ved lavere temperaturer.

Produktblad Sikkerhetsdatablad

Teknisk info

Brukstemperatur:
Kan brukes ned til -15°C, men anbefales brukt i temperaturer over 0°C.

Forbruk:
Ca 12m2/l

Holdbarhet:
Frostfritt i lukket emballasje. Lagringstid er ca 1 år.

Webmaster: To The Point Webdesign