Hjem > Produktregister > Adda Frostfri SL

Adda Frostfri SL Limprodukter, tilsetning

Adda Frostfri SL er et frysepunktsenkende, herdingsakselererende og kloridfritt tilsetningsstoff som er spesielt tilpasset til Adda Skiferlim/Steinlim sett ved bruk under lave temperaturer hvor det er mulighet for frost. Adda Frostfri SL kan også brukes til andre sementmørtler.

Bruksområder

Brukes til Adda Skiferlim/Steinlim sett og andre sementmørtler for å senke frysepunktet ned til -10ºC. Produktet gir raskere herding, og hindrer frostskader før mørtelen er herdet. Anbefales spesielt vår og høst når det er risiko for nattefrost. Gir ikke økt korrosjon på armering. Kan medføre saltutslag, men dette forsvinner ved værpåkjenning.

Bruksanvisning

Adda Frostfri SL kan brukes i flislim eller mørtel. Forarbeidet blir da det samme som ved flislegging eller muring. Se til at det ikke ligger is på underlaget før arbeidet påbegynnes. Tilsett Adda Frostfri SL i Adda Skiferlim/Steinlim sett eller sementmørtel hvis det er fare for kuldegrader før lim/mørtel herder. Adda Frostfri SL vil senke frysepunktet slik at lim/mørtel herder selv om det er kuldegrader. Det anbefales at blandevann er lunkent, og at pulver og eventuelle tilsetninger er temperert ved bruk i lave temperaturer. Tildekking vil gi raskere herding og økt frostbeskyttelse. Dersom Adda Frostfri SL brukes ved muring, skal den benyttes på hele fasaden for å unngå fargeforskjell i fugene. Adda Frostfri SL erstatter vannmengden (1 liter) som benyttes til 20 kg Adda Skiferlim/Steinlim sett m/2 kg heftforsterker (ref. bruksanvisning på Adda Skiferlim/Steinlim sett). Forventes temperaturer lavere enn -5 ºC før massen er herdet, bør man i stedet for vann, benytte Adda Frostfri SL til justering av konsistens. Til sementmørtel blandes Adda Frostfri SL i blandevannet avhengig av temperatur etter følgende tabell: ned til -5ºC : 0,25 liter til 1 liter vann ned til -10ºC : 0,4 liter til 1 liter vann  

Adda Frostfri SL
Produktblad Sikkerhetsdatablad

Teknisk info

Brukstemperatur:
Ned til -10ºC.

Forbruk:
For Skiferlim/Steinlimsett: Adda Frostfri SL er ferdig blandet for 20 kg Adda Skiferlim/Steinlim sett m/2 kg heftforsterker. For vanlig mørtler: Ned til -5ºC : 0,25 liter i 1 liter vann. Ned til -10ºC : 0,4 liter i 1 liter vann.

Holdbarhet:
1 år.

Webmaster: To The Point Webdesign