Hjem > Produktregister > Adda M5 puss/murmørtel

Adda M5 puss/murmørtel Støp/mørtel

ADDA M5 er en tørrmørtel som kan benyttes til de fleste mur og puss arbeider.

Bruksområder

Inne/ute. Muring av tegl, betongblokk, lettklinker blokk og naturstein. Kan også brukes som grovpuss og finpuss.

Bruksanvisning

Forarbeid:

Underlaget skal være fritt for løse partikler, fett, olje, støv, slam, snø, rim og is.
Før pussing må grovere sår og fuger fylles. Sugende underlag forvannes. Ønskes bedre beskyttelse mot sugende underlag anbefaler vi å tilsette ADDA ANTISUG.

Blandingsforhold:

Mur og støpekonsistens (se produksjonsdato på sekk): Frem til prod. dato 07.02.18: ca. 3,5 – 4,0 ltr. pr. 25 kg sekk. Fra prod. dato 08.02.18: ca. 3 – 3,3 ltr. pr. 25 kg sekk. Bruk gjerne trommelblander (betongblander), tvangsblander eller drill og visp.

Vernetiltak:

Ved tilsetning av vann vil stoffet virke etsende på hud og øyne. Inneholder sement. Sement gir en sterk basisk reaksjon med vann og kroppsvæsker. Jevnlig hudkontakt kan gi eksem. Krom (6+) er mindre enn 0,0002% og risikoen for utvikling av kromeksem skal derfor være liten. Benytt egnet verneutstyr.

Påføring:

Muring:
Anleggsflaten skal være avrettet. Det mures med fylte fuger med ca. 10 til 15 mm tykkelse. Stein eller blokk skal ikke beveges etter at mørtelen har satt seg. Om nødvendig må det mures på nytt med ny mørtel. Eventuell fuging utføres samtidig med muringen mens mørtelen fremdeles er bearbeidelig. Fjern nedfall og mørtelsøl omgående for å unngå for mye rengjøring av ferdig fug. Dekk til med byggplast mot sol, vind, nedbør eller frost de første dagene.

Puss:
Kast pussen på med skje i 2 til 3 mm tykkelse, og kost grovt ut. ARMIT HEFTFORSTERKER kan med fordel tilsettes i denne fasen. La det tørke 2-3 dager. På Lettklinkerblokk trekkes pussen på med brett i ca. 5 mm tykkelse. Grovpuss kan kastes på i 10-15 mm tykkelse og jevnes med et pussebrett. Om ønskelig kan pussen slemmes med ADDA HVIT VANNTETT. Dekk til med byggplast mot sol, vind, nedbør eller frost de første dagene. Pussen ettervannes etter 1 til 2 døgn.
Søl fjernes umiddelbart. Bruk rikelige mengder vann. Verktøy rengjøres umiddelbart med rent vann. Herdet masse fjernes mekanisk. Sementfilm kan fjernes med UNIRENS PLUSS.

Rengjøring:

Søl fjernes umiddelbart. Bruk rikelige mengder vann. Verktøy rengjøres umiddelbart med rent vann. Herdet masse fjernes mekanisk. Sementfilm kan fjernes med UNIRENS PLUSS.

Adda M5 puss/murmørtel
Produktblad Sikkerhetsdatablad

Teknisk info

Brukstid:
Ca. 1 - 2 timer. Masse som har begynt å herde må ikke tilsettes mer vann.

Brukstemperatur:
Min. +4°C i luft, underlag og materiale. Ved muring i temperaturområdet +4°C og ned til -10°C kan Adda Frostfri SL tilsettes i blandevannet. Bruk temperert vann.

Forbruk:
Ca. 20 kg pr. cm pr. m². 1 sekk gir ca. 13 liter ferdig blandet masse.

Holdbarhet:
2 år fra produksjonsdato ved tørr lagring i uåpnet emballasje. Emballasjen er regntett.

Webmaster: To The Point Webdesign