Hjem > Produktregister > Adda Standard FA Sement

Adda Standard FA Sement Støp/mørtel

Adda Standard FA sement er produsert av Norcem og pakket av Adda Byggkjemi AS. I og med at Adda ikke endrer produktets egenskaper, benyttes Norcem sine data og spesifikasjoner.

Bruksområder

Norcem Standardsement FA er tilpasset norske forhold og kan benyttes til betong i alle eksponerings-, bestandighets- og fasthetsklasser. Standardsement FA gir bestandig betong også i kombinasjon med alkalireaktivt tilslag. Produktet er tilpasset for bygningskonstruksjoner i bestandighetsklasse M60 og M90, men er også godt egnet for strengere bestandighetsklasser.

Bruksanvisning

.

Adda Standard FA Sement
Produktblad Sikkerhetsdatablad

Teknisk info

Tørketid:
.

Brukstid:
.

Åpentid:
.

Brukstemperatur:
.

Forbruk:
.

Holdbarhet:
.

Webmaster: To The Point Webdesign