Hjem > Produktregister > Addaplan Fiber PRO

Addaplan Fiber PRO Avrettingsmasser

ADDAPLAN FIBER PRO er en fiberarmert hurtigherdende avrettingsmasse med høy trykkstyrke (industrikvalitet 30 MPa) for innebruk. Den er spesielt tilpasset våtrom. ADDAPLAN FIBER PRO brukes til lavt byggende varmegulv. Den er sementbasert. ADDAPLAN FIBER PRO er selvjevnende, men kan også benyttes til å bygge fall mot sluk. Den er gangbar etter 3-4 timer ved maks 50% relativ fuktighet og min. 23°C i luft. Anbefalt tykkelse er opp til 50 mm. Minimumstykkelse over varmekabler er 5 mm ved flislegging, og 10 mm under gulvbelegg. På sviktende underlag anbefales en minimumstykkelse på 25 mm. På brennbart underlag må det legges ut et ubrennbart lag på minimum 5 mm under varmekablene. ADDAPLAN FIBER PRO kan benyttes til dette. 

Bruksområder

ADDAPLAN FIBER PRO brukes til oppretting av gamle og nye gulv. Den brukes også som avrettingsmasse for innstøping av varmekabler. Den kan benyttes på betong, gips, styropor, treverk, sponplater og keramiske fliser. ADDAPLAN FIBER PRO egner seg godt under vinyl og keramiske fliser. På grunn av høy trykkstyrke egner den seg også som sparkel på gulv med større belastninger som sykehus, skoler o.l. På våtrom skal ADDAPLAN FIBER PRO alltid dekkes med ADDA KOMBIFLEX, eller KVIKKFLEX påstrykningsmembran før det limes fliser. ADDA TOPFLEX grunning skal benyttes mellom ADDAPLAN FIBER PRO og smøremembran. ADDAPLAN FIBER PRO er beregnet til innendørs bruk.

Bruksanvisning

Før du begynner:  En forutsetning for et godt resultat er grunning/priming av underlaget med ADDA TOPFLEX Grunning, korrekt blandingsforhold og temperatur. Er det annet materiale i underlaget enn det som beskrives, må man innhente skriftlig dokumentasjon på at produktet kan benyttes. Vær oppmerksom på oppbevaring og holdbarhetsdato. Alle oppgitte tider er veiledende, og forutsetter en temperatur på 23°C i luft/underlag/materiale samt en luftfuktighet på 50%. Max. vanntilsetning skal ikke overskrides. Masse som har begynt å herde blandekaret må ikke tilsettes mer vann . Forarbeid: Underlag av betong, puss og tre skal være rene, støvfrie (bruk støvsuger!) og tørre. Gamle fliser og maling vaskes med ADDA SUPERVASK og eventuelt med lut- eller salmiakkvask for å fjerne fett og såperester. Sparkling på spon og tre krever FIBERMAT plastnett lagt med primeren.  Betong og sementpuss grunnes med ADDA TOPFLEX grunning blandet 1:2 med vann. Andre typer underlag, som for eksempel gipsplater, treverk, sponplater og keramiske fliser grunnes med ADDA TOPFLEX grunning ufortynnet. ADDAPLAN FIBER PRO skal beskyttes mot oppstigende fukt i kjellergulv. Grunningen må være tørr før sparklingen begynner. Det skal også grunningen mellom hvert lag der dette forekommer. Det bør monteres ekspansjonsbånd mellom planlagt gulv og vegg. Blandingsforhold: ADDAPLAN FIBER PRO drysses i max 3,30 liter vann pr 20 kg sekk, og blandes med drill og visp i ca. 3 min til alle klumper er borte. Ved bygging av fall brukes 2,80 liter vann pr. sekk. Max vanntilsetning skal ikke overskrides. Utlegging: Legges varmekabel i våtrom krever Byggebransjens Våtromsnorm at brennbare gulv i f.eks. spon eller kryssfinér dekkes av minst 5 mm ubrennbart materiale. ADDAPLAN FIBER PRO kan brukes til dette. ADDAPLAN FIBER PRO krever godkjent påstrykningsmembran over massen. ADDAPLAN FIBER PRO må ligge tørt. Massen helles utover gulvet og jevnes med en bred stålsparkel. Massen er tregtflytende og må hjelpes på plass. Ønskes mer flyt bruk ADDAPLAN SUPER. Temperaturen ved utlegging skal være minst +6°C på gulvet og ikke komme under +2°C de første dagene. Sterk oppvarming den første tiden etter utlegging bør unngås. Direkte sollys og vind kan gi uttørringsriss i overflaten på massen.

 

Produktblad Sikkerhetsdatablad x

Teknisk info

Tørketid:
ADDAPLAN FIBER PRO er gangbar etter 3-4 timer, kan flislegges etter 5- 6 timer. Kan belegges med ADDA KOMBIFLEX eller KVIKKFLEX påstrykningsmembran eller vinylbelegg etter 24 timer (tynnere lag enn 15 mm), eller 48 timer (tykkere lag enn 15 mm).

Brukstid:
Ferdig masse må brukes innen 20 minutter. Masse som har begynt å herde i blandekaret må ikke blandes opp med mer vann.

Åpentid:
x

Brukstemperatur:
Ned til +6 grader

Forbruk:
1,7 kg tørr masse pr mm pr m2.

Holdbarhet:
6 mnd. fra produksjon (se produksjonsdato på sekk). Lagres tørt.

Webmaster: To The Point Webdesign