Hjem > Produktregister > Addaplan Super

Addaplan Super Avrettingsmasser

ADDAPLAN SUPER er en avrettingsmasse til små og store innendørs arealer. Den er sementbasert og kasienfri. Kan benyttes på gulv med underlag av betong, puss og betongelementer. Rehabmasse for oppretting av gamle og nye gulv. Den er lett å pumpe. ADDAPLAN SUPER benyttes som termomasse til varmekabler og vannbåren gulvvarme. Inneholder ikke fiber og har en god flytevne.

Bruksområder

Våtrom og gulv innendørs. På grunn av høy strekk- og trykkstyrke egner den seg også som sparkel på gulv med større belastninger som sykehus, skole og lignende.

Bruksanvisning

Forarbeid
Underlaget skal være rengjort og fritt for støv, fett og vann. Porøs og svak betong bør fjernes. Temperaturen skal være minimum + 10°C i luft og underlag ved grunning og utlegging av ADDAPLAN SUPER. Flaten skal grunnes med TOPFLEX blandet 1:2 med vann før sparkling. Grunningen påføres med kost eller pumpes ut, og jevnes med stiv kost til hele flaten er dekket. Grunningen påføres dagen før, eller så tidlig at den er tørr før sparklingen starter. Tilkopling av varmekabler skal alltid utføres av en autorisert installatør. Blanding ADDAPLAN SUPER drysses i maks. 4,1 liter vann pr 20 kg sekk, og blandes med automatisk blandepumpe, spesialpumpe med blander eller drill og visp. Blandes i ca 2-3 minutter til en klumpfri masse. Maks. vanntilsetning skal ikke overskrides. Riktig utflytningsdiameter skal være 160 – 165 mm målt med B=30 mm x H=50 mm målesylinder på en glassflate. Massen må utlegges innen 30 minutter.

Påføring
Massen helles utover gulvet og jevnes med en bred stålsparkel. Ved utlegging med sparkelpumpe fordeles massen på gulvet direkte fra slangen. Anbefalt sjikttykkelse er 3 – 30 mm. Det må grunnes mellom hvert lag dersom et tykkere lag er ønskelig. Materialforbruk er ca. 1,6 kg pr m2 pr mm tykkelse. Ved utlegging av varmekabler må disse festes godt før sparklingen begynner.

Rengjøring
Umiddelbart med vann.

Addaplan Super
Produktblad Produktblad Sikkerhetsdatablad

Teknisk info

Tørketid:
Gangbar etter 4 - 6 timer. Kan flislegges etter 12 timer. Overdekking med smøremembran: etter 48 timer. Gulvbelegging kan ved tørt underlag påbegynnes etter 2-5 døgn avhengig av temperatur og tykkelse.

Brukstid:
Ferdig masse må brukes innen 30 minutter. Masse som har begynt å herde i blandekaret må ikke blandes opp med mer vann.

Brukstemperatur:
Minimum +10°C i luft, materiale og underlag

Forbruk:
1,6 kg tørr masse pr. mm pr. m2. Dvs. 1,6 kg gir 1 liter ferdig blandet masse som dekker 1 mm pr. m2.

Holdbarhet:
6 md. etter produksjon (se produksjonsdato på sekk). Lagres tørt.

Webmaster: To The Point Webdesign