Hjem > Produktregister > Curing hydro

Curing hydro Overflatebehandling

CURING HYDRO er en flytende overflateforsegler (fuktsperre) på akryl/vannbasis. Hvit væske. Miljøvennlig og ikke merkepliktig. CURING HYDRO danner etter kort tid en film som motvirker fordampningen og holder på betongens egenvarme. Etter at filmsjiktet er dannet, beskyttes betongen mot utvasking av regn og gir betongen de riktige herdebetingelser.

Dette fører til:

  • mindre riss
  • større vanntetthet 
  • større fasthet 
  • slitesterke og støvfrie flater

Bruksområder

CURING HYDRO gir en film som kan etterbehandles med maling, epoxy, puss og er testet og godkjent av NBI. Ideell til lukkede rom - ingen skadelige damper.

CURING HYDRO påsprøytes straks etter at overflatevannet forsvinner fra den nystøpte ubehandlede betong, eller straks etter at en overflatebehandling som f.eks skuring og glatting er utført. Derved unngås plastisk svinn, som i armert betong vil kunne følge armeringen, og som i uarmert betong danner et nettverksmønster. Svinnriss oppstår hvis nystøpt betong utsettes for uttørking. Faktorer som påvirker uttørkingshastigheten, er lufttemperatur, luftfuktighet og vindhastighet samt betongens egentemperatur.

Bruksanvisning

CURING HYDRO sprøytes på betongoverflaten snarest etter at betongen er bearbeidet. Det er viktig at påføringen skjer før uttørkingen starter, at den er jevnt fordelt, og at helligdager unngås. CURING HYDRO bør beskyttes mot regn de første timer etter påføring, tåler ikke frost.

Produktblad Sikkerhetsdatablad

Teknisk info

Tørketid:
30 - 60 min. ved 20°C

Brukstemperatur:
Over +5°C

Forbruk:
Gjennomsnittlig dekkevne ca 5 - 7 m2 pr. liter

Holdbarhet:
Tåler ikke frost. Holdbar i 1 år ved lagring i temperaturer mellom 5 - 25°C i uåpnet emballasje

Webmaster: To The Point Webdesign