Hjem > Produktregister > NANO Fugeslør Fjerner

NANO Fugeslør Fjerner Rensemidler

Bruk ADDA NANO FUGESLØRFJERNER etter fuging for å fjerne sløret som dannes på flisene. Sløret kommer normalt ca. 1 time etter at du har vasket filsene med svamp/vann. Kan også brukes til å fjerne kalk og saltavleiringer eller til grundig rens. ADDA NANO FUGESLØRFJERNER er laget for å fungere sammen med ADDA NANO IMPREGNERING eller ADDA NANO VANNAVSTØTENDE FUGEMIX.

Bruksområder

Til rengjøring av fliser etter fugearbeid. Kan også brukes til å fjerne irr på kobber og messing og annen overflaterust, men ADDA UNIRENS PLUSS anbefales fortrinnsvis til dette arbeidet.

Produktet er etsende og inneholder en sterk syre. Bør derfor ikke brukes på marmor, aluminium, sink og magnesium. Brukes med forsiktighet på fugemasse/betong.

På gammel betong anbefales ADDA GROVRENS.

Bruksanvisning

Bruk beskyttelsesbriller og egnede gummi-hansker. Oppbevares utilgjengelig for barn! Se egen faremerking på emballasje.

Grove forurensninger skal så langt som mulig fjernes mekanisk. Sugende underlag bør forvannes. Ryst flasken før bruk. Test formuleringen på en mindre overflate for å se eventuelle uønskede effekter.

Normalt blandingsforhold er 1:3. Kan blandes ut 1:5 med vann om man ønsker en svakere effekt. Kan brukes ufortynnet om nødvendig.

ADDA NANO FUGESLØRFJERNER påføres gjerne med kost eller svamp. Der smusset sitter godt kan man la væsken virke i opptil 12 timer. Vask deretter med rikelige mengder vann. Ved å eksponere flaten lenger, vil effekten øke. Gjenta behandlingen om nødvendig.

Produktblad Sikkerhetsdatablad

Teknisk info

Brukstemperatur:
Over +5 C i luft og underlag.

Forbruk:
Ca. 10 m2 pr. liter, ublandet.

Holdbarhet:
2 år ved frostfri lagring i uåpnet emballasje.

Webmaster: To The Point Webdesign