Hjem > Produktregister > NANO Vannavstøtende Fugemix

NANO Vannavstøtende Fugemix Fugemasse, tilsetning

ADDA NANO VANNAVSTØTENDE FUGEMIX tilsettes sementbaserte fugemasser, og gjør massen vannavvisende gjennom hele tverrsnittet. Beskytter mot fuktighet selv om det oppstår avskallinger eller dype skader i overflaten. Fargen holder seg lenger, og renholdet blir lettere.  ADDA NANO VANNAVSTØTENDE FUGEMIX vil øke vedheften til fugemørtelen når den er tilsatt i fersk masse. Utseende og fargedybde beholdes.

Bruksområder

Tilsettes i sementbaserte fugemasser, o.l..

Bør ikke brukes i fugemasse som inneholder Epoxy (f.eks. ADDA SEMPOX)

Bruksanvisning

Ryst flasken før bruk. Bland væsken med grunnmaterialene, og juster vannmengden slik at total væskemengde og konsistens samsvarer med mørtelprodusentens anvisning. Bland massen til en smidig og klumpfri blanding. For å rengjøre flis eller naturstein etter fuging anbefales det å bruke ADDA NANO FUGESLØR FJERNER innen 24 timer.

Blandingsforhold til ADDA GROVFUG, ADDA PROFFUG og ADDA PERLEFUG:

Erstatt en liter vann med en liter ADDA NANO VANNAVSTØTENDE FUGEMIX til en 20 kg sekk ADDA GROVFUG, ADDA PROFFUG eller en 18 kg sekk ADDA PERLEFUG. Kan også brukes med større konsentrasjon; opp til 4 liter ADDA NANO VANNAVSTØTENDE FUGEMIX pr. sekk med fugemasse. 

Produktblad Sikkerhetsdatablad

Teknisk info

Brukstemperatur:
Det bør være over + 5 C i luft, underlag og materiale.

Holdbarhet:
1 år ved frostfri lagring i uåpnet emballasje.

Webmaster: To The Point Webdesign