Hjem > Produktregister > Retardin pasta

Retardin pasta Retarderende stoffer

RETARDIN PASTA er en vannbasert overflateretarder til bruk på betongens negative side (på formen eller forskalingen) eller på betongens positive side.

RETARDIN er en pasta for frilegging av betong med kontrollert dybdevirkning med kornstørrelse inntil 48 mm. Inneholder ikke løsemidler.

Bruksområder

RETARDIN kan også brukes som ”Weekend-pasta”, dvs. man kan støpe på fredag og avformes på mandag. Langtidseffekten påvirkes gunstig ved tilsetning av ADDA R i fredagsstøpen. Virkningen av pastaen og strukturen på betongen er avhengig av steinens farge og kornstørrelse, sementinnhold, v/c-tall og konsistens med en anbefalt slump på ca 20 cm – flytende. For å finne den gunstigste betongsammensetning og frileggingstidspunkt, bør prøvestøp utføres.

Frileggingsdybder:

  • RETARDIN PASTA 04 – største stein 4 mm (brun)
  • RETARDIN PASTA 08 – største stein 8 mm (gul)
  • RETARDIN PASTA 16 – største stein 16 mm (hvit)
  • RETARDIN PASTA 32 – største stein 32 mm (rød)
  • RETARDIN PASTA 48 – største stein 48 mm (grønn)

Bruksanvisning

Forarbeide
Formen bør være fri for betongrester, rust etc. Rester av forskalingsolje vil ikke påvirke resultatet. Omrøres godt før bruk.

Blanding
RETARDIN PASTA skal brukes ufortynnet. Avvasking foretas normalt etter avforming neste dag, men kan også foretas inntil 3 dager etter støp uten at det går utover det endelige resultat. Det viktigste er at avvaskingen foretas umiddelbart etter avforming. Forprøving bør utføres for å oppnå det beste sluttresultat.

Påføring
Påføres så jevnt som mulig med rull eller kost. Forsatsen plasseres forsiktig i formen. Ventetid er ikke nødvendig. Toppen bør ikke ha en større avstand fra formen enn 20 – 30 cm. Etter avforming skal avvasking skje umiddelbart.

Produktblad Sikkerhetsdatablad

Teknisk info

Brukstemperatur:
Minimum +5°C

Forbruk:
Ca. 200 g pr. m2 Ca. 5m2 pr. kg

Holdbarhet:
Lagres i temperatur på minimum 10°C og maksimum 25°C. Ca 6 md i uåpnet emballasje.

Webmaster: To The Point Webdesign