Hjem > Produktregister > Topcrete Ekstra

Topcrete Ekstra Limprodukter

TOPCRETE EXTRA er et lim som på grunn av sin fleksibilitet, smidighet og gode heftegenskaper kan brukes på stabile underlag eller på underlag med innstøpte varmekabler. Flisemørtelen er vannfast, frostsikker og diffusjonsåpen. TOPCRETE EXTRA egner seg også til sparkel- og avretningsmasse i 2 – 30 mm tykkelse. Flisemørtelen har høy trykk- og slagfasthet.

Bruksområder

Til innendørs og utendørs bruk, til vegg og gulv og våtrom. Spesielt anvendelig ved liming til puss-, mur- og betongunderlag, brannmurer, gulv med varmekabler, malte flater (kun innendørs), gipsplater og gamle fliser. Kan ikke brukes på sponplater.

Bruksanvisning

Forarbeid
Underlaget skal være rent, uten fett og støv. Gipsplater, gamle fliser, vinyl og malte flater skal grunnes med TOPFLEX evt. ADDA UTE GRUNNING til utendørs bruk. Glatte flater bør rubbes med grovt sandpapir før grunning med TOPFLEX. Betong, mørtel og sparkel bør grunnes med TOPFLEX blandet 1:2 med vann. I våtromssoner smøres underlag med ADDA MEMBRAN, KOMBIFLEX eller KVIKKFLEX smøremembran.

Blanding
TOPCRETE EXTRA pulver røres ut med heftforsterker til en smidig konsistens. 4,8 kg heftforsterker pr. 20 kg pulver.

Påføring
TOPCRETE EXTRA trekkes på underlaget med enn tannsparkel. Flisene monteres innen 20 min. Flisemørtelen må ikke være skinntørket. Flisen presses og vris på plass slik at full vedheft oppnås. Varmekabler bør ikke settes på før etter 4 uker. Ved flislegging i svømmebasseng og utendørs må man sørge for at det er 100% limdekning bak flisene. Smør helst lim både på underlag og flis.

Fuging bør ikke påbegynnes før limet er herdet og tørt. PERLEFUG, PROFFUG eller GROVFUG anbefales. På mur, puss og betongunderlag kan arbeidet normalt utføres etter et døgn. Lav temperatur kan forlenge herdetiden.

Rengjøring
Umiddelbart med vann. Eldre mørtelrester fjernes med UNIRENS.

Topcrete Ekstra
Produktblad Produktblad Sikkerhetsdatablad (Pulver)Sikkerhetsdatablad (Heftforsterker)

Teknisk info

Brukstid:
Ca. 1 time

Åpentid:
20 - 30 min. avhengig av lufttemperatur og underlagets sugeevne.

Brukstemperatur:
Minimum +6°C i luft, materiale og underlag.

Forbruk:
1,8 - 6 kg/m2 avhengig av flisstørrelse og underlag.

Holdbarhet:
12 md. etter produksjon (se produksjonsdato på sekk). Lagres tørt og frostfritt.

Webmaster: To The Point Webdesign