Hjem > Produkter > Betongprodukter > Adda SA-50

Adda SA-50 Akselererende stoffer

ADDA SA-50 er et kloridfritt størkningsakselererende tilsetningstoff for betong og mørtel. ADDA SA-50 gir ingen momentan avbinding og benyttes følgelig ikke som tilsetning i sprøytbetong. ADDA SA-50 er godkjent iht. NS3420 som størkningsakselererende tilsetningsstoff for betong: Klasse A1.

ADDA SA–50 påskynder størkningen slik at avbindingen kommer tidligere i gang. Stoffet påvirker ikke herdeforløpet. Negative eller utilsiktede endringer i fasthetsegenskapene opptrer derfor ikke, forutsatt at det benyttes anbefalt dosering. Tilsetning av ADDA SA-50 i betong øker ikke faren for armeringskorrosjon i det normale doseringsområdet. Utkrystallisering kan skje ved langtidslagring ved lav temperatur.

Bruksområder

ADDA SA-50 benyttes i tilfeller hvor man ønsker å fremskynde betongens størkning uten reduksjon i fashetsdata, for eksempel:

  • Betong med krav til maksimumstemperatur, men som størkner for sent pga. lav betongtemperatur eller høyt innhold av P / SP-stoffer.
  • Glidestøp, gulvstøp, vinterstøp eller skumbetong.

ADDA SA-50 kan benyttes til å aktivere retardert eller langsomt størknende betong ved tilsetning ca 5-10 minutter før levering. Akseleratoren har den samme effekt uavhengig av tilsetningstidspunkt.

Bruksanvisning

Opptil 2% av sementvekten, avhengig av betongtype.

Produktblad Sikkerhetsdatablad

Teknisk info

Brukstemperatur:
Minimum +5°C

Holdbarhet:
Lagres frostfritt. Lagringstid ca 12 md.

Webmaster: To The Point Webdesign