ADDAPLAN Super Rapid Avrettingsmasser

ADDAPLAN SUPER R er en avrettingsmasse til små og store innendørs arealer. Den kan benyttes i tørre rom på underlag av betong, puss og betongelementer. Den er sementbasert og kaseinfri. Anbefalt tykkelse fra 3-25 mm. Dersom et tykkere lag er ønskelig, må dette gjøres i flere operasjoner. Det må primes mellom hvert sjikt.

Bruksområder

ADDAPLAN SUPER R brukes som rehabmasse for oppretting av gamle og nye gulv. På grunn av høy trykkstyrke egner den seg også som sparkel på gulv med større belastninger som sykehus, skoler o.l. ADDAPLAN SUPER er beregnet til innendørs bruk.

Bruksanvisning

FORARBEID: Underlaget skal være rengjort og fritt for støv, fett og vann. Porøs og svak betong bør fjernes. Temperaturen skal være minimum +10 o C i luft og underlag ved priming og utlegging av ADDAPLAN SUPER R. Flaten skal primes med TOPFLEX grunning blandet 1:2 med vann før sparkling. Primingen påføres med kost eller pumpes ut, og jevnes med stiv kost til hele flaten er dekket. Primeren påføres dagen før, eller så tidlig at den er tørr før sparklingen starter. I våtrom skal avrettingsmassen alltid dekkes med ADDA MEMBRAN, KOMBIFLEX eller KVIKKFLEX smøremebran. TOPFLEX skal benyttes mellom ADDAPLAN SUPER R og smøremembran.

BLANDING: ADDAPLAN SUPER R drysses i maksimum 4,0 liter vann pr 20 kg sekk, og blandes med automatisk blandepumpe, spesialpumpe med blander eller drill og visp. Blandes i ca 2-3 minutter til en klumpfri masse. Max vanntilsetning skal ikke overskrides. Overforbruk av vann fører til redusert fasthet og økt fare for separasjon og bom. Gjennomtrekk umiddelbart etter sparkling kan føre til uttørkingsriss. Riktig utflytningsdiameter skal være 140-150 mm målt med B=30mm x H=50mm målesylinder på en glassflate (EN 12706). Denne justeres med hensyn på vannmengde før oppstart, og det kontrolleres jevnlig med flytprøve under utlegging. Massen må utlegges innen 30 minutter.

PÅFØRING: Massen helles utover gulvet og jevnes med en bred stålsparkel. Ved utlegging med sparkelpumpe fordeles massen på gulvet direkte fra slangen. Anbefalt sjikttykkelse er 3 – 25 mm. Det må primes mellom hvert lag dersom et tykkere lag er ønskelig. Materialforbruk er ca 1,6 kg pr m² pr mm tykkelse. Ved utlegging av varmekabler må disse festes godt før sparklingen begynner. ADDAPLAN SUPER R er gangbar etter 2-3 timer v/25 °C  og 50% relativ fuktighet. Ferdig herdet masse vil være et ferdig undergulv til de fleste belegningstyper, for eksempel linoleum, fliser, parkett etc. Gulvbelegging kan påbegynnes etter 1 døgn av avhengig av temperatur og tykkelse

 

ADDAPLAN Super Rapid
Produktblad Sikkerhetsdatablad

Teknisk info

Tørketid:
Gangbar etter 2-3 timer. Flislegging: etter ca. 7 timer. Overdekking med smøremembran: 12-18 timer. Gulvbelegging: etter ca. 1 døgn avhengig av temperatur og tykkelse.

Brukstid:
Ferdig blandet masse må brukes innen 30 minutter.

Brukstemperatur:
Minimum +10 grader i luft og underlag.

Forbruk:
1,6 kg tørr masse pr. mm pr m2. Dvs 1 ,6 kg gir 1 ltr ferdig blandet masse som dekker 1 mm pr. m2

Holdbarhet:
6 mndr. etter produksjon ved tørr lagring i uåpnet emballasje.

Webmaster: To The Point Webdesign