Adda Kvikkstøp Fin Støp/mørtel

ADDA KVIKKSTØP FIN (NY RESEPT)  er en lavtbyggende støpemasse til hurtigherdende støpearbeider og reparasjoner. Den har ca 1 døgn brukstid, er gangbar etter ca 6-7 timer, og kan flislegges etter 1 døgn. ADDA KVIKKSTØP FIN  kan bygges i lagtykkelser fra 10 til 80 mm.

Bruksområder

ADDA KVIKKSTØP FIN kan benyttes i tørre og våte rom på underlag av betong, puss, tre, membran og isolasjon. Den er anbefalt til innstøping av varmekabler. ADDA KVIKKSTØP FIN er frostsikker. Den kan legges flytende eller fast forankret. Som flytende lag skal den ikke være tynnere enn 40 mm. ADDA KVIKKSTØP FIN  lagt på sviktende eller ikke bærende underlag skal armeres som vanlig påstøp. Anvendelsestemperatur bør ligge mellom +10 og +20°C, laveste temperatur +6°C.

Bruksanvisning

Forarbeid
Underlaget skal være rent. På puss og betong kan Adda Kvikkstøp Fin legges ut med en fast forankring til underlaget ved hjelp av en gysing eller slemming av en blanding av Armit eller annen Heftforsterker utblandet 1:1 med vann i Kvikkstøpen (i stedet for vann alene). Denne slemmemassen kostes vanligvis ut med en piasavakost eller annet egnet utstyr. Påstøpen foretas vått i vått med gysingen. Små reparasjoner og støpeskjøter skal også gyses.

Det skal legges fuger for hver 5. meter på større flater der Kvikkstøpen er fast forankret til underlaget. Alternativt kan Adda Kvikkstøp legges flytende som en tradisjonell jordfuktig støp på flytende underlag som plastfolie eller isolasjon. Armeringsnett eller 50mm plastfiber anbefales for å gjøre støpen bærende. Fliser og vinylbelegg rengjøres med sterkt salmiakk vann. Vinylbelegget må slipes i tillegg. På vanskelige underlag som gamle fliser og vinylbelegg (som skal rubbes) skal det grunnes med TOPFLEX, og mens grunningen ennå er våt, kostes litt ADDA KVIKKSTØP FIN -pulver på underlaget. Topflex grunning skal være tørr før neste moment. Monter alltid ekspansjonsbånd mellom planlagt gulv og vegg.
 

Blanding
Pulveret fra sekken drysses i vannet under omrøring. Vanntilsetning ca. 1,6 - 2 liter pr. 20 kg sekk (jordfuktig masse). For at den skal være frostsikker skal det ikke brukes mer vann enn 1,8 liter vann pr. 20 kg. Bland med tvangsblander eller drill med visp til mørtelen er klumpfri. Hvis det brukes mer vann, blir massen svakere og det kan lettere bli svinn-sprekker. ADDA KVIKKSTØP FIN har en brukstid på ca 1 time ved 20°C. Materialforbruket er ca 2,0 kg pr mm/m2. 1 sekk holder til ca. 1 cm tykkelse på 1 kvm.

Utlegging:
Massen fordeles utover underlaget og bearbeides ved hjelp av lirer og brett. Skuring og pussing kan foretas når massen har satt seg. Det bør legges plast over støpen de første 12 timene for å hindre en for rask uttørring. Unngå gjennomtrekk i de første 12 timene etter legging. Massen må komprimeres godt under utlegging. Resultatet av dårlig komprimering er dårligere styrke og lengre tørketid.

Herde- og tørketider:
ADDA KVIKKSTØP FIN er gangbar etter ca 6-7 timer v/ 20°C, den kan flislegges etter ca 24 timer. ADDA KVIKKFLEX/KOMBIFLEX membran kan påføres etter ca 24 timer. Den kan belegges med vinylbelegg etter ca. 3 dager.  Lavere temperaturer eller høy luftfuktighet forlenger herdetiden på støpen.

Anbefalinger:
ADDA KVIKKSTØP FIN er ferdigblandet mørtel med normal avbinding og kontrollert svinn. Basert på hydraulisk bindemiddel og velgradert fyllstoff.
Bland ikke ADDA KVIKKSTØP FIN med sement, kalk, sand eller annet fyllstoff og tilslag. Det skal ikke bruke mer vann en det er anbefalt.

Adda Kvikkstøp Fin
Produktblad Sikkerhetsdatablad

Teknisk info

Tørketid:
Gangbar etter ca. 6-7 timer v/20°C. Den kan flislegges etter ca. 24 timer, belegges med vinylbelegg etter ca. 3 dager.

Brukstid:
Ferdig masse må brukes innen ca. 1 time. Masse som har begynt å herde i blandekaret må ikke blandes opp med mer vann.

Brukstemperatur:
Ned til +6°C.

Forbruk:
2 kg tørr masse pr.mm pr.m2.

Holdbarhet:
6 mndr. ved tørr lagring i uåpnet emballasje.

Webmaster: To The Point Webdesign