Addaplan Fiber Avrettingsmasser

ADDAPLAN FIBER er en fiberarmert hurtigherdende avrettingsmasse spesialtilpasset til våtrom. ADDAPLAN FIBER kan benyttes på underlag av betong, gips, styropor, treverk, sponplater og fliser.

ADDAPLAN FIBER er varmefordelende og tåler temperaturbelastningen fra varmekabel og rør til vannbåren varme.

Bruksområder

Våtrom og gulv innendørs.

Bruksanvisning

Forarbeid
Underlaget skal være rengjort, støvsuget og fritt for fett og vann. Flaten skal grunnes med kost med ADDA TOPFLEX. Følg anvisningen på emballasjen til ulike typer underlag. Mellom flere lag av ADDAPLAN FIBER skal det brukes ADDA TOPFLEX grunning utblandet 1:2 med vann. Grunningen påføres dagen før eller så tidlig at den er tørr før sparklingen starter. Det bør monteres ekspansjonsbånd mellom planlagt gulv og vegg.  Tilkopling av varmekabler skal alltid utføres av en autorisert installatør.

Blanding
ADDAPLAN FIBER drysses i ca 3,30 liter rent vann pr. sekk à 20 kg og blandes med drill og visp i ca 3 minutter til alle klumper er borte. Ved legging av fall reduseres vannmengden til ca 2,8 liter pr sekk.

Påføring
Ferdig blandet masse må benyttes innen ca 20 minutter. Ved utlegging av varmekabler må disse festes godt før sparklingen begynner. Kabler og rør må festes f.eks. med smelteplast i første lag med sparkel. Brukes ev. armeringsnett med strips for å feste kablene ved sponplategulv, må nettet i så tilfelle jordes. Massen helles ut på gulvet og jevnes ut med en bred stålsparkel. Massen er tregtflytende og må hjelpes på plass. Ønskes mer flyt, bruk ADDAPLAN SUPER. Temperaturen ved utlegging skal være over +6°C på gulvet og må ikke komme under +2°C de første dagene. Unngå trekk på massen, dvs. steng dører og vinduer de første 2 døgn. Sterk oppvarming den første tiden etter utlegging bør unngås.

Minimumstykkelser under varmekabel
5 mm ved flislegging. På sviktende underlag anbefales minimumstykkelse på 25 mm uansett gulvbelegg. På brennbart underlag må det legges ut et lag på min. 10 mm med ubrennbart materiale under varmekabel. ADDAPLAN FIBER eller KVIKKSTØP FIN kan benyttes til dette.

Addaplan Fiber
Produktblad Produktblad Sikkerhetsdatablad

Teknisk info

Tørketid:
Gangbar etter ca. 3-4 timer (v/23°C). Klar for fliselegging etter ca. 5-6 timer. Gulvlegging/legging av membran (tykkelser mindre enn 15 mm) etter ca. 24 timer. Gulvlegging/legging av membran (tykkelser 15 - 30 mm) etter ca. 48 timer.

Brukstid:
Ferdig masse må brukes innen 20 minutter. Masse som har begynt å herde i blandekaret må ikke blandes opp med mer vann.

Brukstemperatur:
Minimum +6°C i luft, materiale og underlag.

Forbruk:
1,7 kg tørr masse pr. mm pr. m2. Dvs. 1,7 kg gir 1 liter ferdig blandet masse som dekker 1 mm pr. m2.

Holdbarhet:
6 md. etter produksjon (se produksjonsdato på sekk). Lagres tørt.

Webmaster: To The Point Webdesign