Adda Settemørtel Limprodukter

ADDA SETTEMØRTEL er en tørrmørtel sammensatt av sement, sand, plastpulver og akselerator. ADDA SETTEMØRTEL brukes i tykkelser fra 3 - 40 mm. Må en bygge høyere enn 40 mm, må dette skje i flere sjikt. ADDA SETTEMØRTEL kan tilsettes sand, Bruk 1 vektdel ADDA SETTEMØRTEL til 1/2 vektdel 0 til 2mm sand. ADDA SETTEMØRTEL binder og herder raskt, noe som gjør at den herder relativt raskt ned til 6 grader.  Brukstiden ved + 20 °C ca. 45 - 60 min. Lavere temperaturer forlenger- og høyere temperaturer forkorter brukstiden.
 

Bruksområder

Liming og fuging av skifer, granitt, diverse heller, kantstein, betongstein o.l. mot asfalt eller betong

Bruksanvisning

Underlag: 

Flaten må være ren og fri for støv, fett og løse partikler. Forvanning anbefales i varmt vær eller ved sterkt sugende underlag, men unngå fritt vann på flaten. Etter regnvær tørkes overflaten med f.eks. en propanflamme.
Blanding:  Vannmengde: 3,6 - 4,0 liter vann til 20 kg ADDA SETTEMØRTEL. Hell først ca 3,6 liter rent vann i blandekaret og tilsett ADDA SETTEMØRTEL. Bland minimum 2 minutter til en klumpfri homogen masse. Juster til ønsket konsistens med resten av vannet, og bland i ytterligere 1 min. 4,0 liter vann per 20 kg ADDA SETTEMØRTEL gir en lett bearbeidelig konsistens. Mørtelen kan ved mindre arbeider blandes med en kraftig drill. Mindre mengder blandes for hånd. Tvangs- eller vanlig mørtelblander benyttes ved større arbeider. Bland ikke mer masse enn det som benyttes i løpet av 45 – 60  min. Masse som er begynt å stivne, kastes.

Påføring:   Liming av heller og stein

ADDA SETTEMØRTEL fordeles jevnt utover underlaget ved hjelp av f.eks en murerskje eller rettholt. Hellene/steinen legges i massen og trykkes ned. Gummiklubbe anbefales til arbeidet. Det bør ligge et så tykt lag med ADDA SETTEMØRTEL at massen «tyter frem» på alle kanter. Settemørtel som blir liggende på hellene/steinen må umiddelbart vaskes vekk. Luftrom under hellene/steinen må ikke forekomme. Vann vil legge seg i luftrommet og forårsake frostsprengning med det resultat at hellene/steinen kan løsne eller briste. Ved bygging med ADDA SETTEMØRTEL pga ujevnt underlag eller tykkelsesforskjell på hellene/steinen, blandes ADDA SETTEMØRTEL til en stivere konsistens. I dette tilfellet må underlaget og hellene/steinene grunnes med en tynn velling av Adda Settemørtel og vann.

Fuging:

Bland ADDA SETTEMØRTEL til en smidig konsistens. Sørg for at settemørtelen metter fugene helt. For å sikre ekspansjon til gatekantstein skal hver 4-5 stein ikke fuges. Dette vil gjøre at en vil kunne ta opp noe bevegelse. Adda Settemørtel er også godt egnet til fuging av betongelementer.

Herding og etterbehandling: 

Beskytt hellene/skiferen mot frost og sterk sol den første uken. Ved liming av fliser/stein utendørs, skal det legges etter Byggkeramikkforeningen bruks-anbefalinger for montering av fliser ute. www.byggkeramikkforeningen.no.
ADDA SETTEMØRTEL anvendes kun ved temperaturer over + 6 °C, på frostfrie flater. Det kreves normalt ikke etterbehandling. Brukes Adda Settemørtel som en støp bør overflaten ettervannes ved varmt og tørt vær. En membranherder kan også benyttes umiddelbart etter støping.

Produktblad Sikkerhetsdatablad

Teknisk info

Brukstid:
45 - 60 minutter

Brukstemperatur:
Minimum +6 °C

Forbruk:
20 kg sekk gir 10 liter ferdig masse. 2 kg masse gir 1 mm pr m2.

Holdbarhet:
12 mnd. Etter produksjon (se produksjonsdato på sekk), ved tørr lagring i uåpnet emballasje

Webmaster: To The Point Webdesign