Finish Impregnering

FINISH er et fargeløst dypimpregneringsmiddel for piper, peiser o.l. av sugende mineralsk materiale. FINISH beskytter mot forvitring, hindrer vanninntrengning (slagregn) og letter renhold. FINISH har en ”fuktende” evne slik at struktur og fargespill i underlaget trekkes frem. Den reduserer risiko for saltutslag (utblomstring) og frostskader ved at fukttilgang stoppes, men den er likevel diffusjonsåpen - underlaget får puste. Påføring av FINISH hindrer smuss og støv i å feste seg, det letter renholdet. FINISH er lysekte, den gulner ikke. Til utendørs terrasser og slitasjeutsatte flater, anbefaler vi å bruke MOVIN. MOVIN benyttes også i de tilfellene man ønsker en absolutt usynlig behandling.

Bruksområder

FINISH brukes til impregnering av naturstein, tegl, dekorstein, puss, uglasserte sugende fliser mm. FINISH kan med fordel anvendes på skifer for å beskytte denne, gir en flate med dypere fargetone og matt glans. Til utendørs terrasser og slitasjeutsatte flater, anbefaler vi å bruke MOVIN. MOVIN benyttes også i de tilfellene man ønsker en absolutt usynlig behandling.

Bruksanvisning

Forarbeid
Fett, forskalingsrester og smuss fjernes med GROVRENS. Kalkutslag og mørtelrester fjernes før behandling.

Blanding
Brukes ufortynnet

Påføring
Flaten skal være tørr. Påføres med sprøyte eller kost. På sterkt sugende underlag kan en tostrøks påføring være nødvendig. To strøk gir en dypere tone. Tørketid mellom strøkene bør være minst 12 timer. Der hvor det er varmekabler må det ikke påføres mer enn et strøk. I lukkede rom bør det sørges for god utlufting. Hvis effektiv ventilasjon ikke er mulig må det brukes egnet åndedrettsvern. Sett alltid en prøve først.

Rengjøring
Eventuelt spill fjernes straks med White spirit. Herdet FINISH forsøkes fjernet med lynol, ev. lakkfjerner.

Finish
Produktblad Sikkerhetsdatablad

Teknisk info

Tørketid:
Støvtørr etter ca. 2 - 4 timer

Brukstemperatur:
Ned til +5°C

Forbruk:
Ca 1 ltr/ pr 5 m2 pr. strøk avhengig av type underlag. Husk jevn påføring.

Holdbarhet:
12 md i lukket emballasje

Webmaster: To The Point Webdesign