Kombiflex Membran (fuktsperre)

Flytende, gummielastisk plastmembran med smidig konsistens som er meget lett bearbeiderlig.

KOMBIFLEX er vanntett, forblir elastisk og har gode sprekkoverbyggende egenskaper, også ved lave temperaturer. KOMBIFLEX har god heftfasthet og tåler lett gangtrafikk. KOMBIFLEX har gode egenskaper som kloridbarriere, men er samtidig karbonatiseringshemmende. Hindrer saltinntrengninger.

Bruksområder

Til innendørs bruk, på gulv og vegg.

Benyttes som spenningsreduserende sjikt på tregulv under for eksempel flytsparkel, på betongelementer, skjøter og langs svinnfuger i påstøp.

Bruksanvisning

Forarbeid
Underlaget skal være tørt, fast og rent. Løse partikler fjernes. Fett og olje kan avfettes med GROVRENS eller SUPERVASK fortynnet 1:10 før høytrykkspyling. Riss, porer, grader eller hull skal være sparklet og fast før behandling med KOMBIFLEX . Krav til betong eller mørtel er maks. 85% relativ fuktighet. Alle flater skal grunnes. TOPFLEX grunning brukes på gips-, fiber og sponplater og som vannavviser på tørre soner i våtrom. Til grunning på sugende underlag av betong eller puss benyttes TOPFLEX grunning blandet med vann i forholdet 1:2. La grunningen tørke minst en time før første påføring av KOMBIFLEX.

Blanding
Skal ikke blandes, den brukes som den er.

Påføring
Påføres normalt med kost eller rull. Sparkel og airless malersprøyte kan også benyttes. Tykkelse: 1 mm både på vegg og gulv. Tykke lag krever lenger herdetid. Anbefalt tørketid er min. 24 t pr. strøk avhengig av temperatur og luftens relative fuktighet. Armeringsduk, mansjetter og hjørneforsterkninger må være fullstendig omsluttet og dekket av membranen. Flislegging kan starte straks KOMBIFLEX er utherdet dvs. fast og ikke klebrig (min. 24 t).

Rengjøring
Umiddelbart med varmt såpevann. Herdet KOMBIFLEX fjernes mekanisk.

Kombiflex
Produktblad Produktblad Sikkerhetsdatablad

Teknisk info

Tørketid:
Ca. 24 timer pr. strøk avhengig av temperatur, tørre omgivelser og tykkelse. Tørr varmluft fremskynder tørketiden.

Brukstemperatur:
Minimum 5°C i luft, materiale og underlag

Forbruk:
ca. 1,7 kg/m2

Holdbarhet:
12 md. ved frostfri lagring i uåpnet emballasje

Webmaster: To The Point Webdesign