Movin Impregnering

MOVIN siloxan impregnering brukes på sugende underlag som

  • teglstein
  • puss
  • fuger på bad
  • skifer
  • naturstein
  • alle typer interiørstein

Kan også brukes på skifer over varmekabler. MOVIN kan overmales, er usynlig etter opptørring og kleber ikke. Letter renholdet. MOVIN reduserer risiko for saltutslag.

Bruksområder

Inne og ute til vegg og gulv, våtrom og varmegulv.

Brukes også til dypimpregnering av piper, peiser og lignende av sugende mineralsk materiale.

Bruksanvisning

Forarbeid
Underlaget må være rent, tørt og fettfritt. Kalkutslag, sementslam og sot fjernes før behandling.

Blanding
Brukes ufortynnet.

Påføring
MOVIN kan sprøytes eller kostes på underlaget. Påføres fyldig i en operasjon slik at underlaget er mettet (overflødig Movin må tørkes bort). Påføring i sterk sol eller regn frarådes. Det er viktig med god utlufting ved bruk i lukkede rom. Sett en prøve først.

Rengjøring
Eventuelt spill fjernes straks med White spirit.

Movin
Produktblad Sikkerhetsdatablad

Teknisk info

Tørketid:
Støvtørr etter ca. 2 - 4 timer

Brukstemperatur:
Ned til +5°C

Forbruk:
Ca. 5 m2 pr. l pr. strøk avhengig av type underlag. Underlaget må mettes og overflødig Movin må tørkes bort.

Holdbarhet:
Blikkflasker: 12md Plastkanner: 6 md. Lagres kjølig i lukket emballasje.

Webmaster: To The Point Webdesign