Movin Impregnering

MOVIN siloxan impregnering brukes på sugende underlag som

  • teglstein
  • puss
  • fuger 
  • skifer
  • naturstein
  • alle typer interiørstein

Kan også brukes på skifer over varmekabler. MOVIN kan overmales, er usynlig etter opptørring og kleber ikke. Letter renholdet. MOVIN reduserer risiko for saltutslag.

Bruksområder

Til vegg og gulv. Brukes også til dypimpregnering av piper, peiser og lignende av sugende mineralsk materiale. Produktet bør ikke brukes innendørs. Bruk da heller Adda Nano Impregnering for fug og stein, som er vannbasert og har ubetydelig lukt. Dersom man likevel velger å bruke produktet innendørs, må det i lukkede rom sørges for god utlufting. Der det er ventilasjonsanlegg, kontakt ansvarlig for anlegget/produsenten og få instruks om hvordan arbeidet skal gjennomføres for ikke å sende sjenerende lukt (white spirit) inn i andre deler av bygget. Der det er mange boenheter i samme bygning, sørg for å få instruks om hvordan arbeidet skal gjennomføres av bygningsansvarlig.

Bruksanvisning

Forarbeid
Underlaget må være rent, tørt og fettfritt. Kalkutslag, sementslam og sot fjernes før behandling.

Blanding
Brukes ufortynnet.

Påføring
MOVIN kan sprøytes eller kostes på underlaget. Påføres fyldig i en operasjon slik at underlaget er mettet (overflødig Movin må tørkes bort). Påføring i sterk sol eller regn frarådes. Sett en prøve først for å sjekke effekt/lukt.

Rengjøring
Eventuelt spill fjernes straks med White spirit.

Movin
Produktblad Sikkerhetsdatablad

Teknisk info

Tørketid:
Støvtørr etter ca. 2 - 4 timer

Brukstemperatur:
Ned til +5°C

Forbruk:
Ca. 5 m2 pr. l pr. strøk avhengig av type underlag. Underlaget må mettes og overflødig Movin må tørkes bort.

Holdbarhet:
Blikkflasker: 12md Plastkanner: 6 md. Lagres kjølig i lukket emballasje.

Webmaster: To The Point Webdesign