Topcrete Kvikk Limprodukter

Fleksibel, hurtigherdende flisemørtel for montering av:

  • keramiske fliser
  • mosaikk
  • limtegl
  • dekorstein
  • marmor
  • skifer
  • klinker
  • fasadestein

Flisemørtelen er en èn-komponent plastforsterket mørtel som bare skal tilsettes vann. TOPCRETE KVIKK er et lim som på grunn av sin fleksibilitet, smidighet og gode heftegenskaper kan brukes på stabile underlag eller underlag med innstøpte varmekabler.

Bruksområder

Inne, gulv, vegg, våtrom og varmegulv. Også egnet til underlag av puss, mur, betong, brannmurer, gipsplater, gamle fliser og asfalt hvor man ønsker rask fremdrift. Kan ikke brukes på sponplater.

Bruksanvisning

Forarbeid
Underlaget skal være rent og uten fett og støv. Gipsplater, gamle fliser, malte flater skal grunnes med TOPFLEX. Glatte flater bør rubbes med grovt sandpapir før grunning med TOPFLEX. Betong, mørtel og sparkel bør grunnes med TOPFLEX blandet 1:2 med vann. I våtromssoner smøres underlag med ADDA MEMBRAN, KOMBIFLEX eller KVIKKFLEX smøremembran. Til lyse marmorfliser brukes TOPCRETE HVIT.

Blanding
TOPCRETE KVIKK røres ut i vann til en smidig konsistens. Vannforbruket er ca. 4,4 l pr. 20 kg sekk. Limet må ikke blandes opp med mer vann, etter at den smidige konsistensen er oppnådd.

Påføring
Limet trekkes på underlaget med en tannsparkel. Flisene monteres innen 20 min. Flisemørtelen må ikke være skinntørket. Flisen presses og vris på plass slik at full vedheft oppnås.

Fuging bør ikke påbegynnes før limet er herdet og tørt. PERLEFUG, PROFFUG eller GROVFUG anbefales. På mur og puss og betongunderlag kan arbeidet utføres etter ca. 3 timer. Lav temperatur kan forlenge herdetiden.

Rengjøring
Umiddelbart med vann. Eldre mørtelrester fjernes med UNIRENS.

Topcrete Kvikk
Produktblad Sikkerhetsdatablad

Teknisk info

Brukstid:
1 - 2 timer

Åpentid:
20 - 30 minutter avhengig av lufttemperatur og underlagets sugeevne

Brukstemperatur:
Minimum +6°C i luft, materiale og underlag

Forbruk:
1,8 - 6 kg/m2 avhengig av flisstørrelse og underlag

Holdbarhet:
6 md. etter produksjon (se produsjonsdato på sekk). Lagres tørt.

Webmaster: To The Point Webdesign